login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

28.11.2011 do szkoły przywieźliśmy żywność z Banku Żywności w Jaworze. Transport obejmował 15 artykułów o łącznej wadze około jednej tony. Produkty te przeznaczone są na pomoc rodzinom mającym trudności materialne. Wykaz rodzin pozyskujemy współpracując z MOPS. Na wnioski wychowawców wraz z Pedagogiem Szkolnym tworzymy listę takich rodzin, a następnie prosimy MOPS o zaopiniowanie. Żywność będzie odbierana w dniach od 29.11 do 6.12. Kolejny transport planujemy w miesiącu maju. Na zdjęciach: żywność tuż po wyładunku i prezentacja przywiezionego asortymentu.

W szkole od paru lat działa Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Powstało ono dzięki inicjatywie nauczycieli i rodziców zaangażowanych losem i wspomaganiem dzieci potrzebujących pomocy. Prezesem szkolnego koła została p. Urszula Bisiorek. W ramach działalności koła organizowana jest systematyczna akcja wspomagania żywnościowego dzieci paczkami z Banku Żywności, doraźna pomoc najbardziej potrzebującym, udział w konkursach itp.
Za ubiegłoroczną działalność koło otrzymało puchar Burmistrza Miasta Chojnowa dla najaktywniejszego Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w obchodach 90-lecia TPD.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie