Nauczyciele i inni pracownicy naszej szkoły:

mgr Mariusz Szklarz dyrektor szkoły - nauczyciel zajęć komputerowych
mgr Grażyna Klucznik wicedyrektor szkoły - nauczyciel plastyki i muzyki
mgr Helena Malak - Fotiadis pedagog szkolny
mgr Maria Lis bibliotekarz
mgr Małgorzata Szczepanowska nauczyciel języka polskiego
mgr Ewa Więcek nauczyciel historii i bibliotekarz
mgr Anna Pauch nauczyciel języka polskiego
mgr Marta Lewicka nauczyciel języka angielskiego
mgr Justyna Piróg
mgr Aleksandra Kostyszyn
mgr Józefa Olszańska
nauczyciel języka angielskiego
nauczyciel języka niemieckiego
nauczyciel języka niemieckiego
mgr Agnieszka Bielecka nauczyciel matematyki
mgr Dorota Sienkiewicz nauczyciel matematyki
mgr Hanna Kupczyńska - Kaczyńska nauczyciel wf
mgr Mariusz Nawrocki nauczyciel wf
mgr Izabela Hibner-Majewska nauczyciel przyrody
mgr Maria Pękala nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Urszula Chmielewska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Anna Iwanicka nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Danuta Dziembulak nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Bogusława Kruk nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Mirosława Spes
mgr Katarzyna Jędraszczyk
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Bernarda Borkowska nauczyciel zajęć komputerowych i wychowania fizycznego

s. mgr Ewa Poros

ks. mgr Paweł Berezka

ks. mgr Tomasz Ślazyk

nauczyciel religii

nauczyciel religii

nauczyciel religii

mgr Andrzej Świdurski
mgr Joanna Trajewska
nauczyciel - wychowawca świetlicy
nauczyciel - wychowawca świetlicy
mgr Urszula Bisiorek
mgr Magdalena Książek
nauczyciel - wychowawca świetlicy
nauczyciel - wychowawca świetlicy
mgr Sylwia Kułacz
nauczyciel wf
mgr Joanna Socha logopeda
mgr Agnieszka Barszczyk
logopeda, nauczyciel nauczania indywidualnego
mgr Joanna Godecka
mgr Patrycja Olejnik
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Magdalena Korenik
mgr Magda Sajewicz
mgr Kinga Kozakowska-Rusin
mgr Renata Frymus
nauczyciel nauczania indywidualnego
nauczyciel nauczania indywidualnego
psycholog szkolny
nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
mgr Teresa Grzyb główny księgowy
Barbara Głąba kierownik gospodarczy
mgr Joanna Sawicka
sekretarz szkoły
Grażyna Mazur pielęgniarka szkolna
Katarzyna Kapuścińska starszy woźny
Maria Porczak pracownik obsługi
Anna Sokołowska pracownik obsługi
Danuta Siwak pracownik obsługi
Zbigniew Sienkiewicz konserwator
Teresa Kiełbowicz intendent
Irena Głód kucharka
Barbara Germanowicz
pomoc kuchenna
Bogusława Burzmińska
pomoc kuchenna
Lidia Jędraszczyk
pracownik obsługi
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie