Nauczyciele i inni pracownicy naszej szkoły:

mgr Mariusz Szklarz dyrektor szkoły
mgr Grażyna Klucznik wicedyrektor szkoły - nauczyciel plastyki
mgr Bożena Zawadzka pedagog szkolny, nauczyciel doradztwa zawodowego
mgr Ewa Wołoszyn bibliotekarz, nauczyciel języka polskiego
mgr Małgorzata Szczepanowska nauczyciel języka polskiego
mgr Ewa Więcek nauczyciel historii i bibliotekarz
mgr Anna Pauch nauczyciel języka polskiego
mgr Marta Lewicka-Kościk nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego
mgr Justyna Piróg
mgr Katarzyna Adamska
mgr Eliza Ginda-Polańska
mgr Mariola Jakusik
nauczyciel języka angielskiego
nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego
nauczyciel języka angielskiego
nauczyciel języka angielskiego
mgr Agnieszka Bielecka nauczyciel matematyki, techniki i fizyki
mgr Dorota Sienkiewicz nauczyciel matematyki
mgr Sylwia Kułacz nauczyciel wf
mgr Mariusz Nawrocki nauczyciel wf
mgr Izabela Hibner-Majewska nauczyciel przyrody, biologii i geografii
mgr Maria Kawerska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Joanna Godecka
mgr Patrycja Olejnik
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i chemii
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Anna Iwanicka nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Danuta Dziembulak nauczyciel - wychowawca świetlicy
mgr Bogusława Kruk nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Mirosława Spes
mgr Katarzyna Jędraszczyk
nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Bernarda Borkowska nauczyciel informatyki, robotyki i wychowania fizycznego

s. mgr Ewa Poros

ks. mgr Paweł Berezka

mgr Ewa Darmoros 

nauczyciel religii

nauczyciel religii

nauczyciel religii

mgr Andrzej Świdurski
mgr Joanna Trajewska
nauczyciel - wychowawca świetlicy i wdżr
nauczyciel - wychowawca świetlicy
mgr Urszula Bisiorek
mgr Magdalena Książek
nauczyciel - wychowawca świetlicy i wdżr
nauczyciel wspomagający
mgr Dariusz Wołoszynnauczyciel informatyki
mgr Janina Fedoszczak nauczyciel języka łemkowskiego
mgr Agnieszka Barszczyk
logopeda, nauczyciel nauczania indywidualnego
mgr Ireneusz Więcław
mgr Bartosz Gębala
mgr Andrzej Tracz
mgr Anna Świdurska
mgr Justyna Zając
nauczyciel matematyki i informatyki
nauczyciel wychowania fizycznego
nauczyciel wychowania fizycznego
nauczyciel historii i wdżr
nauczyciel - wychowawca świetlicy
mgr Magdalena Korenik
mgr Magda Olszewska
mgr Magdalena Książek
mgr Kinga Kozakowska-Wiśniewska
mgr Tomasz Susmęd
nauczyciel nauczania indywidualnego
nauczyciel nauczania indywidualnego
nauczyciel wspomagający
psycholog szkolny
nauczyciel muzyki i plastyki
mgr Teresa Grzyb główny księgowy
Czesław Lis kierownik gospodarczy
mgr Wioleta Niemczyk
sekretarz szkoły
Bożena Pawłowska pielęgniarka szkolna
Katarzyna Kapuścińska starszy woźny
Maria Porczak pracownik obsługi
Anna Sokołowska pracownik obsługi
Danuta Siwak pracownik obsługi
Zbigniew Sienkiewicz konserwator
Wanda Krzyżanowska intendent
Irena Głód kucharka
Barbara Germanowicz
pomoc kuchenna
Bogusława Burzmińska
pomoc kuchenna
Anna Karbowniczek pracownik obsługi
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie