Podręczniki - rok szkolny 2020/2021

Klasa I

Nowi Tropiciele. Klasa 1 (1-5) Podręcznik do szkoły podstawowej. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Nowi Tropiciele. Klasa 1 (Karty Ćwiczeń 1-5, Matematyka 1-5, ćwiczenia językowe). Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Lochowsk T. Bruni C., Raczyńska R.: New English Adventure 1. Podręcznik wieloletni i zeszyt ćwiczeń. Pearson

Elementarz, ćwiczenia oraz zestaw do języka angielskiego uczniowie otrzymują za darmo: elementarz i książka do jęz. angielskiego wypożyczana jest im z biblioteki szkolnej, ćwiczenia otrzymują na własność.

Kubik W - Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa - zeszyt ćwiczeń, Wydawnictwo WAM.

Klasa II

Nowi Tropiciele. Klasa 2 (1-5) Podręcznik do szkoły podstawowej. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Nowi Tropiciele. Klasa 2 (Karty Ćwiczeń 1-5, Matematyka 1-5, ćwiczenia językowe). Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Worrall A. – New English Adventure 2. Podręcznik wieloletni i zeszyt ćwiczeń. Pearson

Kubik W. – Kochamy Pana Jezusa – katechizm. Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń, Wydawnictwo WAM.

Podręcznik Nasza szkoła, ćwiczenia oraz zestaw do języka angielskiego uczniowie otrzymują za darmo: podręcznik i książka do jęz. angielskiego wypożyczana jest im z biblioteki szkolnej, ćwiczenia otrzymują na własność.

Klasa III

Nowi Tropiciele. Klasa 3 (1-5) Podręcznik do szkoły podstawowej. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Nowi Tropiciele. Klasa 3 (Karty Ćwiczeń 1-5, Matematyka 1-5, ćwiczenia językowe). Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Worrall A. – New English Adventure 3. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Wydanie uzupełnione. Pearson

Kozubska M., Krawczyk E., Zastąpiło L. - Ich und Du. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy 2. Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.

Kubik W. – Przyjmujemy Pana Jezusa – katechizm. Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń, Wydawnictwo WAM.

Podręcznik Nasza szkoła, ćwiczenia oraz zestaw do języka angielskiego uczniowie otrzymują za darmo: podręcznik i książka do jęz. angielskiego wypożyczana jest im z biblioteki szkolnej, ćwiczenia otrzymują na własność. Zakupić trzeba jedynie podręcznik i ćwiczenia do religii.

 

Klasa IV

JĘZYK POLSKI

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Język polski. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 4. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Język polski. Podręcznik z ćwiczeniami do szkoły podstawowej. Klasa 4. Część 1 i 2. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

JĘZYK ANGIELSKI

English Class A1. Klasa 4. Podręcznik wieloletni i zeszyt ćwiczeń plus Extra Online Homework. Pearson.4. Wydawnictwa Szkolne i 

HISTORIA

Historia -  Podręcznik. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

MATEMATYKA

Matematyka. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Klasa 4. (podręcznik i zeszyt ćwiczeń). Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

PRZYRODA

Przyroda. Podręcznik do klasy 4 i zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

TECHNIKA

Technika na co dzień. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

INFORMATYKA

Informatyka. Klasa 4. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

MUZYKA

Klucz do muzyki. Klasa 4. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

PLASTYKA

Plastyka. Klasa 4. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

RELIGIA

Marek Z. – Zaproszeni przez Boga – katechizm. Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej, Wydawnictwo WAM.

Podręczniki i ćwiczenia do klasy IV uczniowie otrzymują za darmo: podręczniki wypożyczane są z biblioteki szkolnej, ćwiczenia otrzymują na własność. Zakupić trzeba jedynie podręcznik i ćwiczenia do religii.

 

Klasa V

JĘZYK POLSKI

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Język polski. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 5 (ze słowniczkiem). Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Język polski. Podręcznik z ćwiczeniami do szkoły podstawowej. Klasa 5. Część 1 i 2. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

JĘZYK ANGIELSKI

English Class A1+. Klasa 5. Podręcznik wieloletni i ćwiczenia. Pearson.

HISTORIA

Historia -  Podręcznik. Klasa 5. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

MATEMATYKA

Matematyka. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Klasa 5. (podręcznik i zeszyt ćwiczeń – cz. 1 i 2). Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

GEOGRAFIA

Geografia. Klasa 5. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A

BIOLOGIA

Biologia. Klasa 5. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A

INFORMATYKA

Informatyka. Klasa 5. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A

MUZYKA

Smoczyńska U., Jakóbczak-Drążek K., Sołtysik A. - Klucz do muzyki (do nowej podstawy programowej). Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

PLASTYKA

Plastyka. Klasa 5. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

TECHNIKA

Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klasy 5 szkoły podstawowej. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

RELIGIA

Marek Z. Walulik A. – Obdarowani przez Boga – katechizm. Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej, Wydawnictwo WAM.

Podręczniki i ćwiczenia do klasy V uczniowie otrzymują za darmo: podręczniki wypożyczane są z biblioteki szkolnej, ćwiczenia otrzymują na własność. Zakupić trzeba jedynie podręcznik i ćwiczenia do religii.

Klasa VI

JĘZYK POLSKI

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Język polski. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 6 (ze słowniczkiem). Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Język polski. Podręcznik z ćwiczeniami do szkoły podstawowej. Klasa 6. Część 1 i 2. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

JĘZYK ANGIELSKI

English Class A2. Klasa 6. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Pearson.

HISTORIA

Historia. Klasa 6. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

MATEMATYKA

Matematyka. Klasa 6.  Podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

BIOLOGIA

Biologia. Klasa 6.Biologia. Klasa 6. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A

GEOGRAFIA

Geografia. Klasa 6. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A

MUZYKA

Klucz do muzyki. Podręcznik dla klasy 6. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

PLASTYKA

Plastyka. Klasa 6. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

TECHNIKA

Technika na co dzień. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

RELIGIA

Marek Z. - Przemienieni przez Boga – katechizm (2014). Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej, Wydawnictwo WAM.

Podręczniki i ćwiczenia do klasy VI uczniowie otrzymują za darmo: podręczniki wypożyczane są z biblioteki szkolnej, ćwiczenia otrzymują na własność. Zakupić trzeba jedynie podręcznik i ćwiczenia do religii.

 

Klasa VII

JĘZYK POLSKI

Myśli i słowa. Klasa 7. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Gramatyka i stylistyka oraz zeszyt ćwiczeń.  Klasa 7. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

JĘZYK ANGIELSKI

English Class B1. Podręcznik wieloletni i zeszyt ćwiczeń plus Extra Online Homework. Pearson.

JĘZYK NIEMIECKI

Mit links. Cz. 1 (z CD audio). Podręcznik i ćwiczenia. Klasa 7. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

HISTORIA

Historia. Klasa 7. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

MATEMATYKA

Matematyka. Klasa 7. Podręcznik i ćwiczenia. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

BIOLOGIA

Biologia. Klasa 7. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

FIZYKA

Świat fizyki. Klasa 7. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

GEOGRAFIA

Geografia. Klasa 7. Podręcznik. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

CHEMIA

Ciekawa chemia. Klasa 7. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

INFORMATYKA

Informatyka. Klasa 7. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

MUZYKA

Klucz do muzyki. Klasa 7. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

PLASTYKA

Plastyka. Klasa 7. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

RELIGIA

Odsłonić twarz Chrystusa. Szukam Was. Wydawnictwo WAM Kraków.

Podręczniki i ćwiczenia do klasy VII uczniowie otrzymują za darmo: podręczniki wypożyczane są z biblioteki szkolnej, ćwiczenia otrzymują na własność. Zakupić trzeba jedynie podręcznik do religii.

Klasa VIII

JĘZYK POLSKI

Świat w słowach i obrazach. Klasa 8. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Gramatyka i stylistyka oraz zeszyt ćwiczeń. Klasa 8. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

JĘZYK ANGIELSKI

Repetytorium Ósmoklasisty. Podręcznik wieloletni i zeszyt ćwiczeń. Pearson.

JĘZYK NIEMIECKI

Mit links. Cz. 2 (z CD audio). Podręcznik i ćwiczenia. Klasa 8. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

HISTORIA

Historia. Klasa 8. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

MATEMATYKA

Matematyka. Klasa 8. Podręcznik i ćwiczenia. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

BIOLOGIA

Biologia. Klasa 8. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

FIZYKA

Świat fizyki. Klasa 8. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

GEOGRAFIA

Geografia. Klasa 8. Podręcznik. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

CHEMIA

Ciekawa chemia. Klasa 8. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

INFORMATYKA

Informatyka. Klasa 8. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Wiedza o społeczeństwie. Klasa 8. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Edukacja dla bezpieczeństwa. Klasa 8. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

RELIGIA

Odsłonić twarz Chrystusa. Jestem z Wami. Klasa 8 Wydawnictwo WAM Kraków.

Podręczniki i ćwiczenia do klasy VII uczniowie otrzymują za darmo: podręczniki wypożyczane są z biblioteki szkolnej, ćwiczenia otrzymują na własność. Zakupić trzeba jedynie podręcznik do religii.

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie