Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Stowarzyszenie Przyjaciół Trójki


1 grudnia 2008 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie spotkało się 22 pracowników i sympatyków tej placówki. Zebrani postanowili utworzyć Stowarzyszenie Przyjaciół Trójki w Chojnowie. Na zebraniu założycielskim wybrano zarząd stowarzyszenia. Prezesem został pan Adam Bielecki, ojciec jednej z uczennic.
Sformułowano następujące cele stowarzyszenia:
1.    Prowadzenie działalności edukacyjnej, szczególnie wśród młodzieży i dzieci.
2.    Inicjowanie i wspieranie projektów inwestycyjnych i edukacyjnych istotnych dla społeczeństwa lokalnego w szczególności w dziedzinie edukacji, kultury, sportu i rekreacji.
3.    Udział w akcjach o charakterze edukacyjnym, promocyjnym i dobroczynnym szczególnie z uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.
4.    Pozyskiwanie środków materialnych na statutową działalność stowarzyszenia.
5.    Wspomaganie wszelkich działań zmierzających do rozwoju kultury regionu i promocji miasta i gminy Chojnów, w szczególności przez propagowanie jej walorów krajobrazowych, turystycznych, wypoczynkowych oraz folklorystyczno-kulturowych.
6.    Wspomaganie organizacyjno-rzeczowe działalności Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie.
7.    Upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.
8.    Promocja zdrowego i higienicznego stylu życia oraz rozwijanie kultury i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.
9.    Wspieranie działań kształtujących właściwą postawę wobec odmienności religijnej i etnicznej.
10.    Wspieranie przedsięwzięć mających na celu poprawę trudnej sytuacji materialnej uczniów.

19 stycznia 2009r. w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu pod pozycją 1 dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeń. 25 lutego br. w Urzędzie Skarbowym w Legnicy nadano numer identyfikacji podatkowej. Od tej chwili istnienie Stowarzyszenia Przyjaciół Trójki stało się faktem.
Lista członków stowarzyszenia jest otwarta. Zapraszamy wszystkich, którym bliskie sercu są losy naszej szkoły!

Sekretarz Stowarzyszenia
Mirosława Spes


PRZEKAŻ SWÓJ 1% !

 

Czy wiesz, że możesz przekazać 1% podatku dochodowego na organizację pożytku publicznego i tym sposobem pomóc uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie?


Przekaż proszę 1%  na:

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TRÓJKI W CHOJNOWIE

NR KONTA 76 1090 2675 0000 0001 1126 0410

NR KRS 0000321822

 

Pamiętaj, że 1% podatku nic Cię nie kosztuje, a komuś może pomóc…

Pamiętaj o tym składając swoje zeznanie roczne, czyli popularnego PIT'a! Wystarczy podać numer KRS organizacji oraz kwotę, którą chce się przekazać. Nie trzeba podawać już pełnej nazwy organizacji.

Resztą - tak jak dotychczas - zajmie się urząd skarbowy..

Ważne! Jeśli sam nie wskażesz, komu przekazać 1 proc. podatku, nikt nie zrobi tego za ciebie! Wtedy twoje pieniądze trafią do kasy państwa.

Powiedz o nas rodzinie i znajomym! DZIĘKUJEMY!English TeachingStowarzyszenie Przyjaciół Trójki w Chojnowie przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej informuje o realizacji projektu edukacyjnego „University of English" od 01.09.2009 do 31.12.2009.

Celem projektu jest promocja i nauka języka angielskiego w SP nr 3 w Chojnowie. Stowarzyszenie otrzymało na ten cel dotację 10900,00 złotych od Programu English Teaching Small Grants 2009 finansowanego przez Polską - Amerykańską Fundację Wolności, której krajowym koordynatorem jest Nidzicka Fundacja "NIDA. Na czas trwania projektu zostanie założony uniwersytet języka angielskiego: University of English. Zadaniem Uniwersytetu będzie nauczanie języka angielskiego oraz jego promocja w społeczności lokalnej.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie