Aktualności

Turniej Młodzież Zapobiega Pożarom.
W ostatni piątek zostały rozegrane eliminacje miejsko-gminne Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom. To już XXXIV edycja tego turnieju. Jak co roku biorą w nim udział nasi uczniowie przygotowywani przez p. Helenę Malak-Fotiadis. I jak co roku zajmują czołowe miejsca. Reprezentantem miasta w kolejnym etapie turnieju będzie uczeń naszej szkoły z klasy VIb Jakub Szczupak. Gratulacje dla zwycięzcy i podziękowania dla opiekuna.
data publikacji: 2014-03-09 16:26
 
Miejskie eliminacje Pegazika.
W eliminacjach miejskich konkursu recytatorskiego Pegazik wzięła udział trójka naszych laureatów. II miejsce zajęła w nich Marta Klimczyk, III miejsce Karolina Czerniawska. Gratulacje dla wszystkich naszych uczestniczek tego etapu.
data publikacji: 2014-03-09 16:23
 
Filcowanie z klasą IVb.
Klasa IVb ze swoją wychowawczynią zaprosiła na zajęcia p. Elwirę Kądziołkę z chojnowskiego MOKSiR, która przeprowadziła z dziećmi warsztaty z frotowania. Każdy z uczniów zaopatrzył się w niezbędne materiały i pomoce. Nad postępem prac czuwała p. Elwira, p. Bielecka i p. Malak-Fotiadis, które również wspomagały dzieci w ich robótkach. Efekt końcowy prac zostanie zaprezentowany za tydzień.
data publikacji: 2014-03-06 22:19
 
Zasady rekrutacji uczniów.
Zasady rekrutacji uczniów (§ 49 statutu szkoły) 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat (od roku szkolnego 2014/15 – 6 lat) i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku do których wyrażona zgodę na wcześniejsze przyjście do szkoły (od 2014 r. – 5 lat). 2. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem na listę. 3. Do szkoły podstawowej przyjmuje się: 1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, 2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły – po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, 3) postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się do dn. 30 kwietnia roku poprzedzającego dany rok szkolny; w uzasadnionych przypadkach termin może ulec przedłużeniu, 4) rodzic (prawny opiekun) składa w sekretariacie podanie o przyjęcie dziecka do szkoły do 15 kwietnia roku poprzedzającego dany rok szkolny, jeżeli dziecko mieszka poza obwodem szkoły do wniosku dołącza uzasadnienie, 5) w przypadku, gdy liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba podań, komisja rekrutacyjna przy rozpatrywaniu podań o przyjęcie dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły przyznaje dodatkowe punkty jeżeli: a) w szkole obowiązek spełnia rodzeństwo ucznia – 2 pkt b) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły – 2 pkt c) w obwodzie szkoły mieszkają krewni dziecka (babcia, dziadek, itp) wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w celu zapewnienia mu należytej opieki – 2 pkt d) inne, ważne uzasadnienie rodziców (prawnych opiekunów) – 1 pkt O przyjęciu w tym przypadku decyduje liczba zdobytych punktów. 4. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie podania, świadectwa i odpisu arkusza ocen. 5. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.
data publikacji: 2014-02-28 12:08
 
Zapisy do klas I.
Trwają zapisy do klas I na rok szkolny 2014/2015. Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci 7-letnie (urodzone w 2007 r.) oraz 6-latki urodzone od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. Karty zapisu można pobrać ze strony internetowej (pasek menu po lewej stronie) lub w sekretariacie szkoły. Szczegółowe informacje można uzyskać również w sekretariacie szkoły lub dzwoniąc na nr 76 8188543.
data publikacji: 2014-02-25 21:27
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172 | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211  | 212  | 213  | 214  | 215  | 216  | 217  | 218  | 219  | 220  | 221  | 222  | 223  | 224  | 225  | 226  | 227  | 228  | 229  | 230  | 231  | 232  | 233  | 234  | 235  | 236  | 237  | 238  | 239  | 240  | 241  | 242  | 243  | 244  | 245  | 246  | 247  | 248  | 249  | 250  | 251  | 252  | 253  | 254  | 255  | 256  | 257  | 258  | 259  | 260  | 261  | 262  | 263  | 264  | 265  | 266  | 267  | 268  | 269  | 270  | 271  | 272  | 273  | 274  | 275  | 276  | 277  | 278  | 279  | 280  | 281  | 282  | 283  | 284  | 285  | 286  | 287  | 288  | 289  | 290  | 291  | 292  | 293  | 294  | 295  | 296  | 297  | starsze >>

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczynamy 4 września (poniedziałek) o godz. 9.00 na placu przed szkołą (klasy I-VII). Posiedzenie rady pedagogicznej - 30 sierpnia 2017 r. (środa) o godz. 10.00.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie