Dzisiejsza szkoła to 447 uczniów i 49 nauczycieli. Szkoła posiada 18 oddziałów klasowych - 5 w nauczaniu zintegrowanym i 13 w klasach 4-8. W szkole znajduje się 13 sal lekcyjnych. Szkoła posiada bogato wyposażoną bibliotekę, 2 pracownie komputerowe z 25 stanowiskami dla uczniów + 2 nauczycielskie, przestronne i nowocześnie wyposażone pomieszczenia do nauki, nowoczesne pracownie przedmiotowe. Przy szkole działa świetlica szkolna obejmującą swoją opieką ponad 150 uczniów (posiłki - bardzo smaczne i tanie), w której dzieci mogą spędzać spokojnie i twórczo czas przy zajęciach plastycznych i muzycznych. W szkole znajdują się 2 salki gimnastyczne, w której dzieci realizują zajęcia wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej. W szkole działają liczne koła zainteresowań: taneczne - prowadzone przez p. Katarzynę Jędraszczyk, teatralne - p. Annę Pauch, wokalne - p. Marię Kawerską, akrobatyczne - p. Hannę Kupczyńską - Kaczyńską, matematyczne - p. Agnieszkę Bielecką, polonistyczne - p. Małgorzatę Szczepanowską, historyczne - p. Ewę Więcek, ekologiczne - p. Izabelę Hibner-Majewską oraz roboty - p. Bernardę Borkowską oraz p. Dariusza Wołoszyna.  Zajęcia prowadzi też logopeda - p. Elżbieta Myszograj oraz psycholog p. Kinga Kozakowska-Wiśniewska. Uczniowie naszej szkoły brali udział w wielu konkursach na szczeblu powiatu, województwa i kraju. Osiągali tam dobre lokaty. Szkoła jest jedną z dwóch szkół podstawowych, które pozostały na terenie miasta Chojnowa.

 serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie