Aktualności

Dyplomy Synapsika.
Uczniowie klas II wzięli udział w tym roku szkolnym w konkursie Synapsik „MEN” klas II. Korzystając z obecności klas II podczas przedstawienia o zimie zostały wręczone dyplomy uczestnictwa w tym konkursie. Najlepszy wynik w szkole uzyskał Michał Piróg osiągając po 90% punktów w każdej z części. Szkolnym koordynatorem konkursu była p. Katarzyna Jędraszczyk.
data publikacji: 2016-01-26 21:19
 
Wesoła zima.
Klasa IIa pod kierunkiem swojej wychowawczyni p. Katarzyny Jędraszczyk przedstawiła dzisiaj sztukę pod tytułem „Wesoła zima”. Aktorzy zaprezentowali wierszyki, scenki i piosenki związane z zimą. Były też dobre rady i przestrogi związane z bezpiecznym zachowaniem się podczas zabaw na śniegu i lodzie.
data publikacji: 2016-01-26 21:17
 
Zabawa karnawałowa klas IIb i IIc.
W poniedziałek 25 stycznia uczniowie klas IIb i IIc bawili się na zabawie karnawałowej. W pięknie udekorowanej sali można było spotkać myszki, księżniczki, policjantów, żołnierzy, gwiazdy filmowe i bajkowe. Po tańcach i prezentacji dzieci wraz z wychowawczyniami udały się do klas na słodki poczęstunek. Bal był kolorowy, radosny, a dzieci bardzo zadowolone i szczęśliwe. Tekst: Danuta Dziembulak Zdjęcia: Agnieszka Czarna i Maria Pękala.
data publikacji: 2016-01-26 21:16
 
Festiwal Kolęd i Pastorałek w Miłkowicach.
W dniu dzisiejszym odbył się VIII Festiwal Kolęd i Pastorałek w Miłkowicach. Wśród prawie 60 uczestników wzięli w nim również udział nasi uczniowie - duet z zespołu Synkopa w składzie Martyna Czajka i Maria Perlak z klasy IIc pod kierunkiem p. Marii Pękali oraz soliści: Marta Jadach i Jan Czapski z klasy IVa przygotowani przez p. Grażynę Klucznik. Wystąpiła również nasza absolwentka Angelika Kwiatkowska. Miło nam zakomunikować, że Jan Czapski wyśpiewał wyróżnienie Wójta Gminy Miłkowice oraz otrzymał nagrodę pieniężną. Gratulacje dla wykonawców i opiekunów. Zdjęcia - p. Maciej Perlak.
data publikacji: 2016-01-23 21:55
 
Zapisy uczniów do klasy I.
Zasady rekrutacji uczniów (§ 49 statutu szkoły) Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjście do szkoły (od 2016 r. – 6 lat). Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem na listę. Do szkoły podstawowej przyjmuje się: z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły – po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się do dn. 30 kwietnia roku poprzedzającego dany rok szkolny; w uzasadnionych przypadkach termin może ulec przedłużeniu, rodzic (prawny opiekun) składa w sekretariacie podanie o przyjęcie dziecka do szkoły do 15 kwietnia roku poprzedzającego dany rok szkolny, jeżeli dziecko mieszka poza obwodem szkoły do wniosku dołącza uzasadnienie, w przypadku, gdy liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba podań, komisja rekrutacyjna przy rozpatrywaniu podań o przyjęcie dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły przyznaje dodatkowe punkty zgodnie z regulaminem ustalonym przez organ prowadzący. O przyjęciu w tym przypadku decyduje liczba zdobytych punktów. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie podania, świadectwa i odpisu arkusza ocen. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.
data publikacji: 2016-01-23 00:17
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210 | 211  | 212  | 213  | 214  | 215  | 216  | 217  | 218  | 219  | 220  | 221  | 222  | 223  | 224  | 225  | 226  | 227  | 228  | 229  | 230  | 231  | 232  | 233  | 234  | 235  | 236  | 237  | 238  | 239  | 240  | 241  | 242  | 243  | 244  | 245  | 246  | 247  | 248  | 249  | 250  | 251  | 252  | 253  | 254  | 255  | 256  | 257  | 258  | 259  | 260  | 261  | 262  | 263  | 264  | 265  | 266  | 267  | 268  | 269  | 270  | 271  | 272  | 273  | 274  | 275  | 276  | 277  | 278  | 279  | 280  | 281  | 282  | 283  | 284  | 285  | 286  | 287  | 288  | 289  | 290  | 291  | 292  | 293  | 294  | 295  | 296  | 297  | 298  | 299  | 300  | 301  | 302  | 303  | 304  | 305  | 306  | 307  | 308  | 309  | 310  | 311  | 312  | 313  | 314  | 315  | 316  | 317  | 318  | 319  | 320  | 321  | 322  | 323  | 324  | 325  | 326  | 327  | 328  | 329  | 330  | 331  | 332  | 333  | 334  | 335  | 336  | 337  | 338  | 339  | 340  | 341  | 342  | 343  | 344  | 345  | 346  | 347  | 348  | 349  | 350  | 351  | 352  | 353  | 354  | 355  | 356  | 357  | 358  | 359  | 360  | 361  | 362  | 363  | 364  | 365  | 366  | 367  | 368  | 369  | 370  | 371  | 372  | 373  | 374  | 375  | 376  | 377  | 378  | 379  | 380  | 381  | 382  | 383  | 384  | 385  | 386  | 387  | 388  | 389  | 390  | 391  | 392  | 393  | 394  | 395  | 396  | 397  | 398  | 399  | 400  | 401  | 402  | 403  | 404  | 405  | 406  | 407  | 408  | 409  | 410  | 411  | 412  | 413  | 414  | 415  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie