Aktualności

Protokół z przeprowadzonego naboru na stanowiska nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.
PROTOKÓŁ z przeprowadzonego naboru na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie z dnia 29 czerwca 2015 r. W dniu 9 czerwca 2015 r. zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowisko pracy zastała podana do wiadomości publicznej informacja o wszczęciu procedury rekrutacji na stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Dodatkowo informacja została przekazana do Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnowie. Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie w składzie: 1. Mariusz Szklarz – przewodniczący komisji 2. Grażyna Klucznik – wiceprzewodnicząca komisji 3. Helena Malak-Fotiadis – członek komisji 4. Anna Iwanicka – członek komisji po przeprowadzeniu postępowania konkursowego stwierdza, że: 1. Do postępowania konkursowego swoje aplikacje złożyło 12 kandydatów 2. Po przeprowadzeniu analizy formalnej komisja zakwalifikowała 11 kandydatów, którzy zostali powiadomieni telefonicznie o zakwalifikowaniu do drugiego etapu oraz o miejscu i terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 3. Rozmowy kwalifikacyjne polegały na zadaniu kandydatom takich samych lub podobnych pytań związanych ze stanowiskiem pracy, na który prowadzony jest nabór. Najlepsze wyniki uzyskali następujący kandydaci uszeregowani wg poziomu spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, wyrażonych liczbą uzyskanych punktów 1. Patrycja Olejnik – 60 pkt 2. Joanna Godecka – 56 pkt 3. Joanna Sawicka – 52 pkt Podpisy członków komisji: 1. Mariusz Szklarz 2. Grażyna Klucznik 3. Helena Malak-Fotiadis 4. Anna Iwanicka
data publikacji: 2015-06-30 21:04
 
Klasy 2014/2015.
Zdjęcia klas z ostatniego roku szkolnego.
data publikacji: 2015-06-28 23:01
 
Orły Trójki 2015.
W sali Domu Kultury podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2014/2015 odbyło się również wręczenie statuetek i nagród dla Orłów Trójki, którymi w tym roku zostali: Hanna Konarzewska, Gabriela Spes, Jakub Grzela i Krystian Jastrzębski.
data publikacji: 2015-06-27 21:22
 
Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 - klasy IV-VI.
26 czerwca 2015 r. w sali chojnowskiego Domu Kultury odbyła się część oficjalna zakończenia roku szkolnego 2014/2015 Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie. Uroczystość rozpoczął polonez zatańczony przez uczniów klas VI. Wręczano nagrody dla najlepszych uczniów, składano podziękowania. Rodzice uczniów z najwyższymi ocenami otrzymali również okolicznościowe dyplomy z podziękowaniami. Wręczono nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Trójki dla tych, którzy osiągnęli najwyższe średnie w klasach IV-VI. Laureatami zostali: Marcelina Wiśniewska, Natalia Moskwa, Krystian Jastrzębski. Rada Rodziców przyznała także nagrody rzeczowe dla uczniów, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen oraz brali czynny udział w życiu szkoły. Wyróżniono: Natalię Bałuch, Grzegorza Bojczuka, Orianę Kulpińską, Kacpra Rogowskiego i Gabrielę Spes. Oficjalną część zakończyła piosenka zaśpiewana przez wszystkich uczniów klas VI. Po części oficjalnej w Szkole Podstawowej nr 3 odbyły się spotkania z wychowawcami, gdzie wręczano świadectwa szkolne.
data publikacji: 2015-06-27 21:20
 
Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 - klasy I-III.
26 czerwca 2015 r. w sali chojnowskiego Domu Kultury odbyła się część oficjalna zakończenia roku szkolnego 2014/2015 Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie. Wręczano tam nagrody dla najlepszych uczniów, składano podziękowania. Uroczystość dla klas I-III uświetniły występy uczniów śpiewających i tańczących. Nagrody ufundowała rada rodziców. Wręczono je dla również dla uczniów w najlepszymi wynikami testu klas III, ze 100% frekwencją, wyróżnionych za pracę w świetlicy szkolnej itp. Podziękowano również rodzicom, którzy byli zaangażowani w pracę szkoły. Po części oficjalnej w Szkole Podstawowej nr 3 odbyły się spotkania z wychowawcami, gdzie wręczano świadectwa szkolne.
data publikacji: 2015-06-27 21:17
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211  | 212 | 213  | 214  | 215  | 216  | 217  | 218  | 219  | 220  | 221  | 222  | 223  | 224  | 225  | 226  | 227  | 228  | 229  | 230  | 231  | 232  | 233  | 234  | 235  | 236  | 237  | 238  | 239  | 240  | 241  | 242  | 243  | 244  | 245  | 246  | 247  | 248  | 249  | 250  | 251  | 252  | 253  | 254  | 255  | 256  | 257  | 258  | 259  | 260  | 261  | 262  | 263  | 264  | 265  | 266  | 267  | 268  | 269  | 270  | 271  | 272  | 273  | 274  | 275  | 276  | 277  | 278  | 279  | 280  | 281  | 282  | 283  | 284  | 285  | 286  | 287  | 288  | 289  | 290  | 291  | 292  | 293  | 294  | 295  | 296  | 297  | 298  | 299  | 300  | 301  | 302  | 303  | 304  | 305  | 306  | 307  | 308  | 309  | 310  | 311  | 312  | 313  | 314  | 315  | 316  | 317  | 318  | 319  | 320  | 321  | 322  | 323  | 324  | 325  | 326  | 327  | 328  | 329  | 330  | 331  | 332  | 333  | 334  | 335  | 336  | 337  | 338  | 339  | 340  | 341  | 342  | 343  | 344  | 345  | 346  | 347  | 348  | 349  | 350  | 351  | 352  | 353  | 354  | 355  | 356  | 357  | 358  | 359  | 360  | 361  | 362  | 363  | 364  | 365  | 366  | 367  | 368  | 369  | 370  | 371  | 372  | 373  | 374  | 375  | 376  | 377  | 378  | 379  | 380  | 381  | 382  | 383  | 384  | 385  | 386  | 387  | 388  | 389  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie