Aktualności

Festiwal Kolęd i Pastorałek w Miłkowicach.
W dniu dzisiejszym odbył się VIII Festiwal Kolęd i Pastorałek w Miłkowicach. Wśród prawie 60 uczestników wzięli w nim również udział nasi uczniowie - duet z zespołu Synkopa w składzie Martyna Czajka i Maria Perlak z klasy IIc pod kierunkiem p. Marii Pękali oraz soliści: Marta Jadach i Jan Czapski z klasy IVa przygotowani przez p. Grażynę Klucznik. Wystąpiła również nasza absolwentka Angelika Kwiatkowska. Miło nam zakomunikować, że Jan Czapski wyśpiewał wyróżnienie Wójta Gminy Miłkowice oraz otrzymał nagrodę pieniężną. Gratulacje dla wykonawców i opiekunów. Zdjęcia - p. Maciej Perlak.
data publikacji: 2016-01-23 21:55
 
Zapisy uczniów do klasy I.
Zasady rekrutacji uczniów (§ 49 statutu szkoły) Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjście do szkoły (od 2016 r. – 6 lat). Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem na listę. Do szkoły podstawowej przyjmuje się: z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły – po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się do dn. 30 kwietnia roku poprzedzającego dany rok szkolny; w uzasadnionych przypadkach termin może ulec przedłużeniu, rodzic (prawny opiekun) składa w sekretariacie podanie o przyjęcie dziecka do szkoły do 15 kwietnia roku poprzedzającego dany rok szkolny, jeżeli dziecko mieszka poza obwodem szkoły do wniosku dołącza uzasadnienie, w przypadku, gdy liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba podań, komisja rekrutacyjna przy rozpatrywaniu podań o przyjęcie dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły przyznaje dodatkowe punkty zgodnie z regulaminem ustalonym przez organ prowadzący. O przyjęciu w tym przypadku decyduje liczba zdobytych punktów. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie podania, świadectwa i odpisu arkusza ocen. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.
data publikacji: 2016-01-23 00:17
 
Dzień Pingwina.
Corocznie 20 stycznia obchodzimy Światowy Dzień Wiedzy o Pingwinach. W naszej szkole również dzisiaj można było zobaczyć „stada pingwinów” :) Oczywiście największą popularnością cieszyły się pingwiny z Madagaskaru. Wszyscy, którzy mieli dzisiaj biało-czarne elementy stroju, pingwina-maskotkę lub obrazki z pingwinami mogli liczyć na zwolnienie z odpytywania czy sprawdzianu. No i większość uczniów wykorzystała tą szansę.
data publikacji: 2016-01-20 18:46
 
Nowe prace w szkolnych galeriach.
W szkolnych galeriach pojawiły się nowe, rewelacyjne prace. Zapraszamy do ich oglądania.
data publikacji: 2016-01-20 18:44
 
Odwiedziny klasy Id w bibliotece miejskiej.
O tym, że czytanie lektury może być wspaniałą przygodą przekonali się uczniowie klasy Id, którzy wybrali się z wizytą do Biblioteki Miejskiej w Chojnowie. Została przeprowadzona krótka lekcja wprowadzająca młodych czytelników w biblioteczny świat. Oczywiście najważniejszym punktem zajęć było głośne czytanie fragmentów książki „O krasnoludkach i sierotce Marysi”, które natchnęło uczniów do wykonania pięknych prac plastycznych z bohaterami książki w roli głównej. Wizyta w bibliotece bardzo podobała się naszym pierwszoklasistom, którzy z radością odwiedzą bibliotekę ponownie. Zdjęcia i tekst p. J. Godecka.
data publikacji: 2016-01-18 21:34
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145 | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211  | 212  | 213  | 214  | 215  | 216  | 217  | 218  | 219  | 220  | 221  | 222  | 223  | 224  | 225  | 226  | 227  | 228  | 229  | 230  | 231  | 232  | 233  | 234  | 235  | 236  | 237  | 238  | 239  | 240  | 241  | 242  | 243  | 244  | 245  | 246  | 247  | 248  | 249  | 250  | 251  | 252  | 253  | 254  | 255  | 256  | 257  | 258  | 259  | 260  | 261  | 262  | 263  | 264  | 265  | 266  | 267  | 268  | 269  | 270  | 271  | 272  | 273  | 274  | 275  | 276  | 277  | 278  | 279  | 280  | 281  | 282  | 283  | 284  | 285  | 286  | 287  | 288  | 289  | 290  | 291  | 292  | 293  | 294  | 295  | 296  | 297  | 298  | 299  | 300  | 301  | 302  | 303  | 304  | 305  | 306  | 307  | 308  | 309  | 310  | 311  | 312  | 313  | 314  | 315  | 316  | 317  | 318  | 319  | 320  | 321  | 322  | 323  | 324  | 325  | 326  | 327  | 328  | 329  | 330  | 331  | 332  | 333  | 334  | 335  | 336  | 337  | 338  | 339  | 340  | 341  | 342  | 343  | 344  | 345  | 346  | 347  | 348  | 349  | 350  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie