Aktualności

KONKURS MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY "NIEZAPOMINAJKA”
W dniu 22 maja w Szkole Podstawowej nr 4 odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczno–Przyrodniczy "Niezapominajka”. Organizatorem konkursu była p. Justyna Dziubak–Sobiechowska. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie w składzie: Konstancja Iwańska, Krystian Jastrzębski, Karolina Kapral i Marta Zatwarnicka. Drużyna z naszej szkoły zajęła I miejsce. Uczniów do konkursu przygotowały p. Izabela Hibner-Majewska i p. Dorota Sienkiewicz.
data publikacji: 2014-05-30 21:25
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Nazwa i adres jednostki: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej ul. Kościuszki 30, 59-225 Chojnów Wymiar zatrudnienia: 1 etat nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej Umowa o pracę na czas określony – rok szkolny 2014/2015 Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne: • posiada obywatelstwo polskie, • posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym, • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela, • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, • nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, • przestrzega podstawowych zasad moralnych. Wymagane dokumenty: • List motywacyjny CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, • Kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej, • Kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość – dowód osobisty, • Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela, • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela Edukacji wczesnoszkolnej. Termin i miejsce składania dokumentów: 1. Należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 ul Kościuszki 30 w Chojnowie dnia 06 czerwca 2014r. do godz. 10.00. 2. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej”. 3. Dokumenty, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. 4. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu naboru, zostaną telefonicznie poinformowane. 5. Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie BIP szkoły, 6. Dokumenty osób niezakwalifikowanych na ww stanowisko można odbierać do dnia 13.06.2014 r. (dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone
data publikacji: 2014-05-30 13:56
 
Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Klasy IV przygotowujące się do egzaminu na kartę rowerową odbyły dzisiaj ćwiczenia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. To jeden z ważnych elementów wiedzy niezbędnej do uzyskania tego dokumentu. Ćwiczenia te, jak i pozostałe części zdobywania karty prowadzi p. A. Bielecka.
data publikacji: 2014-05-29 21:55
 
Szkolny Konkurs Ortograficzny.
Reprezentanci klas II i III brali wczoraj udział w Szkolnym Konkursie Ortograficznym. Nad całością czuwała organizatorka - p. M. Spes. Wyniki zostaną podane już wkrótce.
data publikacji: 2014-05-29 21:52
 
Zajęcia z umuzykalniania.
Ostatni raz w tym roku szkolnym odwiedzili nas artyści z Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Zaprezentowali tym razem muzykę z Norwegii.
data publikacji: 2014-05-28 21:32
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211  | 212  | 213  | 214  | 215  | 216  | 217  | 218  | 219  | 220  | 221  | 222  | 223  | 224  | 225  | 226  | 227  | 228  | 229  | 230  | 231  | 232  | 233  | 234  | 235  | 236  | 237  | 238  | 239  | 240  | 241  | 242  | 243  | 244  | 245  | 246  | 247  | 248  | 249  | 250  | 251  | 252  | 253  | 254  | 255  | 256  | 257  | 258  | 259  | 260  | 261  | 262  | 263  | 264  | 265  | 266  | 267  | 268  | 269  | 270  | 271  | 272  | 273  | 274  | 275  | 276  | 277  | 278  | 279  | 280  | 281  | 282  | 283 | 284  | 285  | 286  | 287  | 288  | 289  | 290  | 291  | 292  | 293  | 294  | 295  | 296  | 297  | 298  | 299  | 300  | 301  | 302  | 303  | 304  | 305  | 306  | 307  | 308  | 309  | 310  | 311  | 312  | 313  | 314  | 315  | 316  | 317  | 318  | 319  | 320  | 321  | 322  | 323  | 324  | 325  | 326  | 327  | 328  | 329  | 330  | 331  | 332  | 333  | 334  | 335  | 336  | 337  | 338  | 339  | 340  | 341  | 342  | 343  | 344  | 345  | 346  | 347  | 348  | 349  | 350  | 351  | 352  | 353  | 354  | 355  | 356  | 357  | 358  | 359  | 360  | 361  | 362  | 363  | 364  | 365  | 366  | 367  | 368  | 369  | 370  | 371  | 372  | 373  | 374  | 375  | 376  | 377  | 378  | 379  | 380  | 381  | 382  | 383  | 384  | 385  | 386  | 387  | 388  | 389  | 390  | 391  | 392  | 393  | 394  | 395  | 396  | 397  | 398  | 399  | 400  | 401  | 402  | 403  | 404  | 405  | 406  | 407  | 408  | 409  | 410  | 411  | 412  | 413  | 414  | 415  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie