Aktualności

Miejskie eliminacje Pegazika.
W eliminacjach miejskich konkursu recytatorskiego Pegazik wzięła udział trójka naszych laureatów. II miejsce zajęła w nich Marta Klimczyk, III miejsce Karolina Czerniawska. Gratulacje dla wszystkich naszych uczestniczek tego etapu.
data publikacji: 2014-03-09 16:23
 
Filcowanie z klasą IVb.
Klasa IVb ze swoją wychowawczynią zaprosiła na zajęcia p. Elwirę Kądziołkę z chojnowskiego MOKSiR, która przeprowadziła z dziećmi warsztaty z frotowania. Każdy z uczniów zaopatrzył się w niezbędne materiały i pomoce. Nad postępem prac czuwała p. Elwira, p. Bielecka i p. Malak-Fotiadis, które również wspomagały dzieci w ich robótkach. Efekt końcowy prac zostanie zaprezentowany za tydzień.
data publikacji: 2014-03-06 22:19
 
Zasady rekrutacji uczniów.
Zasady rekrutacji uczniów (§ 49 statutu szkoły) 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat (od roku szkolnego 2014/15 – 6 lat) i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku do których wyrażona zgodę na wcześniejsze przyjście do szkoły (od 2014 r. – 5 lat). 2. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem na listę. 3. Do szkoły podstawowej przyjmuje się: 1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, 2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły – po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, 3) postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się do dn. 30 kwietnia roku poprzedzającego dany rok szkolny; w uzasadnionych przypadkach termin może ulec przedłużeniu, 4) rodzic (prawny opiekun) składa w sekretariacie podanie o przyjęcie dziecka do szkoły do 15 kwietnia roku poprzedzającego dany rok szkolny, jeżeli dziecko mieszka poza obwodem szkoły do wniosku dołącza uzasadnienie, 5) w przypadku, gdy liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba podań, komisja rekrutacyjna przy rozpatrywaniu podań o przyjęcie dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły przyznaje dodatkowe punkty jeżeli: a) w szkole obowiązek spełnia rodzeństwo ucznia – 2 pkt b) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły – 2 pkt c) w obwodzie szkoły mieszkają krewni dziecka (babcia, dziadek, itp) wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w celu zapewnienia mu należytej opieki – 2 pkt d) inne, ważne uzasadnienie rodziców (prawnych opiekunów) – 1 pkt O przyjęciu w tym przypadku decyduje liczba zdobytych punktów. 4. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie podania, świadectwa i odpisu arkusza ocen. 5. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.
data publikacji: 2014-02-28 12:08
 
Zapisy do klas I.
Trwają zapisy do klas I na rok szkolny 2014/2015. Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci 7-letnie (urodzone w 2007 r.) oraz 6-latki urodzone od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. Karty zapisu można pobrać ze strony internetowej (pasek menu po lewej stronie) lub w sekretariacie szkoły. Szczegółowe informacje można uzyskać również w sekretariacie szkoły lub dzwoniąc na nr 76 8188543.
data publikacji: 2014-02-25 21:27
 
Pegazik.
W ostatni piątek zostały zorganizowane eliminacje szkolne konkursu recytatorskiego Pegazik. Już po raz kolejny komisja konkursowa pod przewodnictwem p. Małgorzaty Szczepanowskiej miała trudny wybór, by spośród uczestników eliminacji wybrać najlepszych do następnego etapu. Po wyrównanej "walce" do etapu miejsko-gminnego zostali zakwalifikowani nasi laureaci: Karolina Czerniawska (III m.), Marta Klimczyk (II m.) i Marta Zatwarnicka (I m.). Gratulacje dla zwycięzców i trzymamy kciuki podczas następnych etapów.
data publikacji: 2014-02-15 18:52
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211  | 212  | 213  | 214  | 215  | 216  | 217  | 218  | 219  | 220  | 221  | 222  | 223  | 224  | 225  | 226  | 227  | 228  | 229  | 230  | 231  | 232  | 233  | 234  | 235  | 236  | 237  | 238  | 239  | 240  | 241  | 242  | 243  | 244  | 245  | 246  | 247  | 248  | 249  | 250  | 251  | 252  | 253  | 254  | 255  | 256  | 257  | 258  | 259  | 260  | 261  | 262  | 263  | 264  | 265  | 266  | 267  | 268  | 269  | 270  | 271  | 272  | 273  | 274  | 275  | 276  | 277  | 278  | 279  | 280  | 281  | 282  | 283  | 284  | 285  | 286  | 287  | 288  | 289  | 290  | 291 | 292  | 293  | 294  | 295  | 296  | 297  | 298  | 299  | 300  | 301  | 302  | 303  | 304  | 305  | 306  | 307  | 308  | 309  | 310  | 311  | 312  | 313  | 314  | 315  | 316  | 317  | 318  | 319  | 320  | 321  | 322  | 323  | 324  | 325  | 326  | 327  | 328  | 329  | 330  | 331  | 332  | 333  | 334  | 335  | 336  | 337  | 338  | 339  | 340  | 341  | 342  | 343  | 344  | 345  | 346  | 347  | 348  | 349  | 350  | 351  | 352  | 353  | 354  | 355  | 356  | 357  | 358  | 359  | 360  | 361  | 362  | 363  | 364  | 365  | 366  | 367  | 368  | 369  | 370  | 371  | 372  | 373  | 374  | 375  | 376  | 377  | 378  | 379  | 380  | 381  | 382  | 383  | 384  | 385  | 386  | 387  | 388  | 389  | 390  | 391  | 392  | 393  | 394  | 395  | 396  | 397  | 398  | 399  | 400  | 401  | 402  | 403  | 404  | 405  | 406  | 407  | 408  | 409  | 410  | 411  | 412  | 413  | 414  | 415  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie