Aktualności

Zapisy uczniów do klasy I.
Zasady rekrutacji uczniów (§ 49 statutu szkoły) Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjście do szkoły (od 2016 r. – 6 lat). Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem na listę. Do szkoły podstawowej przyjmuje się: z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły – po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się do dn. 30 kwietnia roku poprzedzającego dany rok szkolny; w uzasadnionych przypadkach termin może ulec przedłużeniu, rodzic (prawny opiekun) składa w sekretariacie podanie o przyjęcie dziecka do szkoły do 15 kwietnia roku poprzedzającego dany rok szkolny, jeżeli dziecko mieszka poza obwodem szkoły do wniosku dołącza uzasadnienie, w przypadku, gdy liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba podań, komisja rekrutacyjna przy rozpatrywaniu podań o przyjęcie dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły przyznaje dodatkowe punkty zgodnie z regulaminem ustalonym przez organ prowadzący. O przyjęciu w tym przypadku decyduje liczba zdobytych punktów. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie podania, świadectwa i odpisu arkusza ocen. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.
data publikacji: 2016-01-23 00:17
 
Dzień Pingwina.
Corocznie 20 stycznia obchodzimy Światowy Dzień Wiedzy o Pingwinach. W naszej szkole również dzisiaj można było zobaczyć „stada pingwinów” :) Oczywiście największą popularnością cieszyły się pingwiny z Madagaskaru. Wszyscy, którzy mieli dzisiaj biało-czarne elementy stroju, pingwina-maskotkę lub obrazki z pingwinami mogli liczyć na zwolnienie z odpytywania czy sprawdzianu. No i większość uczniów wykorzystała tą szansę.
data publikacji: 2016-01-20 18:46
 
Nowe prace w szkolnych galeriach.
W szkolnych galeriach pojawiły się nowe, rewelacyjne prace. Zapraszamy do ich oglądania.
data publikacji: 2016-01-20 18:44
 
Odwiedziny klasy Id w bibliotece miejskiej.
O tym, że czytanie lektury może być wspaniałą przygodą przekonali się uczniowie klasy Id, którzy wybrali się z wizytą do Biblioteki Miejskiej w Chojnowie. Została przeprowadzona krótka lekcja wprowadzająca młodych czytelników w biblioteczny świat. Oczywiście najważniejszym punktem zajęć było głośne czytanie fragmentów książki „O krasnoludkach i sierotce Marysi”, które natchnęło uczniów do wykonania pięknych prac plastycznych z bohaterami książki w roli głównej. Wizyta w bibliotece bardzo podobała się naszym pierwszoklasistom, którzy z radością odwiedzą bibliotekę ponownie. Zdjęcia i tekst p. J. Godecka.
data publikacji: 2016-01-18 21:34
 
Certyfikat Szkoła Przyjazna Rodzinie.
W dniu dzisiejszym został przysłany do szkoły otrzymany pod koniec 2015 r. certyfikat "Szkoła Przyjazna Rodzinie". To kolejny, ważny dla nas certyfikat świadczący o spełnianiu wysokich standardów współpracy szkoły z rodzicami uczniów w zakresie wychowania i przekazywania młodemu pokoleniu spójnego systemu wartości.
data publikacji: 2016-01-15 23:14
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194 | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211  | 212  | 213  | 214  | 215  | 216  | 217  | 218  | 219  | 220  | 221  | 222  | 223  | 224  | 225  | 226  | 227  | 228  | 229  | 230  | 231  | 232  | 233  | 234  | 235  | 236  | 237  | 238  | 239  | 240  | 241  | 242  | 243  | 244  | 245  | 246  | 247  | 248  | 249  | 250  | 251  | 252  | 253  | 254  | 255  | 256  | 257  | 258  | 259  | 260  | 261  | 262  | 263  | 264  | 265  | 266  | 267  | 268  | 269  | 270  | 271  | 272  | 273  | 274  | 275  | 276  | 277  | 278  | 279  | 280  | 281  | 282  | 283  | 284  | 285  | 286  | 287  | 288  | 289  | 290  | 291  | 292  | 293  | 294  | 295  | 296  | 297  | 298  | 299  | 300  | 301  | 302  | 303  | 304  | 305  | 306  | 307  | 308  | 309  | 310  | 311  | 312  | 313  | 314  | 315  | 316  | 317  | 318  | 319  | 320  | 321  | 322  | 323  | 324  | 325  | 326  | 327  | 328  | 329  | 330  | 331  | 332  | 333  | 334  | 335  | 336  | 337  | 338  | 339  | 340  | 341  | 342  | 343  | 344  | 345  | 346  | 347  | 348  | 349  | 350  | 351  | 352  | 353  | 354  | 355  | 356  | 357  | 358  | 359  | 360  | 361  | 362  | 363  | 364  | 365  | 366  | 367  | 368  | 369  | 370  | 371  | 372  | 373  | 374  | 375  | 376  | 377  | 378  | 379  | 380  | 381  | 382  | 383  | 384  | 385  | 386  | 387  | 388  | 389  | 390  | 391  | 392  | 393  | 394  | 395  | 396  | 397  | 398  | 399  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie