Trochę historii

sp3 historia (szerokość: 400 / wysokość: 283)1 września 1962 roku rozpoczyna swoją działalność trzecia w Chojnowie szkoła podstawowa. Na kierownika i organizatora nowej placówki oświatowej powołano długoletniego, doświadczonego i cenionego pedagoga Edmunda Borutę. W nowej placówce zatrudniono nauczycieli z odpowiednim przygotowanie pedagogicznym. Byli to: Eugenia Boruta, Kazimiera Czmil, Danuta Dymarczyk, Janina Jaroszewska, Kazimiera Kurczak, Maria Krzyżanowska, Czesława Otulak, Janina Przybysz, Andrzej Przybysz, Krystyna Sobieska, Janina Tanona, Leon Jasiński.
Na pierwszym posiedzeniu Rada Pedagogiczna na zastępcę kierownika szkoły wybrała Leona Jasińskiego. Kierownictwo oraz całe grono pedagogiczne od pierwszych dni życia szkoły rozpoczęli żmudną pracę zdobywania i gromadzenia pomocy dydaktycznych oraz książek do biblioteki. Od zarania istnienia szkoły prowadzono żywą działalność dydaktyczno-wychowawczą. Pracę wychowawczą oparto na aktywnym kontakcie sp3 historia (szerokość: 200 / wysokość: 202)szkoły z życiem środowiska. Szkoła stała się ogniskiem kultury w środowisku. Pod kierunkiem Krystyny Sobieskiej utworzono w szkole kółko taneczne. Piękne słowo w połączeniu z melodią i ruchem działa emocjonalnie na wrażliwą dziecięcą psychikę, stąd stało się to jednym z elementów wychowania estetycznego.
W grudniu wystąpiły pierwsze trudności. Źle wykonane centralne ogrzewanie, zepsuło się. Przez 3 tygodnie w budynku była przerwana nauka. Najstarsze klasy przygarnęło Liceum Ogólnokształcące.
Trudności te jednak nie przeszkodziły w dobrej realizacji programu, o czym świadczy pomyślne zdanie egzaminów wstępnych i przyjęcie do szkół średnich wszystkich absolwentów.
W roku szkolnym 1963/64 nastąpiły zmiany w składzie kadry nauczycielskiej. Doszły: Regina Muras, Stefania Pawełko, Czesława Witkowska. Plan pracy szkoły w dziedzinie pracy dydaktyczno-wychowawczej opierał się na zagadnieniach jubileuszowych 1000-lecia państwa polskiego i XX-lecia Polski Ludowej.
W dziedzinie opiekuńczo-wychowawczej szkoły rozszerzono i pogłębiono formy zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Szczególną troską otoczono drużynę harcerską i zuchową. Wiele niezapomnianych przeżyć dostarczyły ogniska, biwaki, wycieczki i obozy. Wieloma osiągnięciami mogły poszczycić się koła taneczne i sportowe, które na wielu imprezach zdobywały czołowe miejsca i wyróżnienia. Duży wkład pracy włożyły tu: Krystyna Sobieska i Maria Letyta.
W roku 1965/66 Andrzej Przybysz zorganizował szkolone koło LOK. Zdobył wyposażenie modelarni, w której zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Jednym z wychowanków jest Jerzy Sobczak, który do dziś jako instruktor ZHP prowadzi drużynę modelarską. Następne lata wzbogacały bazę szkoły. I tak w roku szkolnym 1966/67 nasze pracownie biologiczna i fizyczno-chemiczna uzyskały I miejsce w powiecie, klaso-pracownię biologiczną wyróżniono na szczeblu wojewódzkim. Były to osiągnięcia ich opiekunów: Leona Jasińskiego i Andrzeja Przybysza. Otrzymaliśmy także nagrody za aktywną działalność organizacji uczniowskich. SKO za najlepsze wyniki w oszczędzaniu otrzymała nagrodę rzeczową.
Rok szkolny 1966/67 był kolejnym szczeblem reformy oświaty. W tym roku opuścili szkołę pierwsi absolwenci klasy ósmej. Odtąd tradycją szkoły stały się uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły.
Następny rok 1967/68 przyniósł zmiany kadrowe. Zastępcą kierownika szkoły został Andrzej przybysz , a dotychczasowy z-ca kier. Leon Jasiński został mianowany kierownikiem szkoły podstawowej w Okmianach. Szkolne koło LOK zorganizowało wystawę modelarską. Harcerze rozpoczęli akcję szklanki mleka, a zuchy zebrały i przekazały dary dzieciom ofiar katastrofy Iwinach. SKO ofiarowało ze swoich oszczędności kwotę 900 zł na Fundusz Centrum Zdrowia Dziecka.
Wysiłki dydaktyczno-wychowawcze szkoły zmierzały do zaszczepienia w sercach wychowanków umiłowania ojczyzny i świadomej postawie wszystkiego, co prawe i szlachetne. Temu celowi służyły też zajęcia pozalekcyjne w różnych kołach zainteresowań, których uczestnicy zdobywali czołowe miejsca i wyróżnienia na szczeblu powiatu i województwa, konkursach recytatorskich polonistycznych. Wyróżniali się: Jerzy Łysiak Anna Augustyniak, Roman Wysocki Dorota Świgurska. Poza tym uczniowie brali udział we wszystkich imprezach i olimpiadach organizowanych w ośrodku i na terenie powiatu.

 

Wykaz absolwentów: 1962/63

Kl. 7a wych.E. Boruta


1 Babicki Kazimierz
2 Bojda Stanisław
3 Brodziak Zbigniew
4 Dzięndzielewicz Mieczysław
5 Gudas Wasilis
6 Jezierski Waldemar
7 Kurzydło Danuta
8 Małecki Zygmund
9 Miskow Czesław
10 Mikołajczyk Ireneusz
11 Pawełko Krystyna
12 Pogoński Władysław
13 Rosakowska Bogusława
14 Ruszat Henryk
15 Rybicka Agnieszka
16 Rubel Eugenia
17 Sturyś Petro
18 Sokołoski Jan
19 Spetecka Maria
20 Wawrzyniak Jerzy
21 Merunowicz Maria
22 Magiera Zdzisław
23 Saluszewski Bogdan
24 Łysak Józef
25 Matyjaszczuk Jan

 

Kl. 7b wych. L. Jasinski


1 Chmielowski Jan
2 Cogodni Krystyna
3 Dudziak Ewa
4 Guła Rudolf
5 Iluf Kazimierz
6 Jędrraszyk Bożena
7 Kopańska Jadwiga
8 Kopańska Krystyna
9 Korba Bogusław
10 Kotowicz Ryszard
11 Kowalska Zofia
12 Kozłoska Katarzyna
13 Król Irena
14 Krzyżanowska Krystyna
15 Miśkow Zbigniew
16 Opałko Henryka
17 Orzołek Krystyna
18 Palczak Krystyna
19 Patryka Janina
20 Pniewski Władysław
21 Radłowski Tadeusz
22 Rogowski Ryszard
23 Ryżewski Józef
24 Sochacki Eugeniusz
25 Steć Wanda
26 Szulc Ryszard
27 Trzepla Maria
28 Wałach Eugenia
29 Wasylowska Kazimiera
30 Wilczak Helena
31 Wszędybył Barbara

 


Wykaz nauczycieli w 40-leciu

1. Boruta Edmund 1962-1971
2. Boruta Eugenia 1962-1970
3. mgr Bieniek Piotr 1978-1990
4. Boćkowska Jadwiga 1973-1991
5. mgr Bolechowska Maria 1967-1974, 1983-1986
6. mgr Błaszczak Andrzej 1973/1974
7. mgr Chmielewska Elżbieta 1971-1989
8. mgr Chmielewska Urszula 1970-nadal
9. mgr Chmielewski Zenon 1971-1989
10. mgr Czarna Genowefa 1978-1984
11. mgr Czmil Kazimiera 1962-2005
12. Dymarczyk Danuta 1962/63
13. Domin Władysława 1974-1976
14. Dłużewska Czesława 1968-1973
15. mgr Fedczyszyn Janina 1966-1969, 1999-2005
16. Fabiś Ewa 1968-1973
17. Fiszer Maria 1983-1983-1985
18. mgr Gawron Helena 1969-2001
19. Golisz Czesława 1965-1993
20. mgr Grzywna Czesława 1986-1988
21. mgr Hajdas Barbara 1963-1978
22. mgr Hibner Czesława 1963-1969, 1976-1995
23. mgr Jabłecki Zygmunt 1983-1986
24. Janczyn Stanisława 1973-1984
25. Jankowska Kazimiera 1967-1973
26. Jaroszewska Janina 1962-1964
27. mgr Jasiński Leon 1962-1967
28. Jezierska Czesława 1968-1977
29. mgr Kaczorowska Zofia 1970-2003
30. mgr Klajn Krzysztof 1985-1986
31. Konarska Ewa 1985-1986
32. Konarski Bronisław 1974-1985
33. Kucyk Barbara 1974-1992
34. mgr Kulas Józef 1970-1981
35. mgr Kowalczyk Natalia 1971-1987
36. Kowalczuk Roman 1967/68
37. Krzyżanowska Maria 1962-1987
38. Kurczak Kazimiera 1962-1987
39. Kupczyńska Łucja 1977-1997
40. mgr Kupczyński Zygmund 1985-1988
41. Letyta Maria 1964-1973
42. Leśniowolski Antoni 1964-1966

43. mgr Łysyganicz Bona 1985-2000
44. mgr Malak-Fotiadis Helena 1978-nadal
45. Migała Krystyna 1978-1982
46. mgr Mras Barbara 1984-1985
47. Muras Regina 1963-1968
48. Neczaj Alicja 1985-1986
49. Otulak Czesława 1962-1965
50. mgr Pauch Anna 1983-nadal
51. Pawełko Stefania 1963-1967
52. mgr Piątek Irena 1972-2002
53. Pisarski Andrzej 1985-2008
54. Przyboś Tadeusz 1978-1982
55. Przybysz Janina 1962-1992
56. mgr Przybysz Andrzej 1962-1981
57. mgr Rzepiak Irena 1981-2005
58. mgr Rzepiak Józef 1980-1988
59. mgr Salastowicz Halina 1970-nadal
60. mgr Sienkiewicz Dorota 1989-nadal
61. Sakaluk Maria 1977-1991
62. Sobieska Krystyna 1962-1985
63. Sołtys Adam 1974/75
64. Smolińska Anna 1978-1986
65. mgr Spes Mirosława 1989-nadal
66. Suchecka Krystyna 1967-1987
67. Suwała Mirosław 1985-1987
68. Sypień Bernadeta 1981/82
69. mgr Szczepanowska Małgorzata 1987-nadal
70. Socha Karolina 1987-1990
71. Świta Jerzy 1985-1987
72. Tanona Janina 1962-1985
73. mgr Ungeheuer Jan 1989-1997
74. mgr Wąsik Walentyna 1976-1983
75. mgr Więcek Ewa 1986-nadal
76. mgr Winiarska Maria 1985-1989
77. Wiszniewska Ewa 1973,74
78. mgr Wróbel Grażyna - 1989 nadal
79. Zaleska Maria 1969 - 1978
80. Zatwarnicka Barbara - 1990 - 2004
81. Rybicka Renata 1991 - 1992
82. mgr Słotwiński Józef 1981 - 1990
83. mgr Węglarz Grażyna 1981 - 1989

Źródło - Informator z okazji 30 - lecia szkoły "1962-1992 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie"

 50-lecie szkoły - kadra:

Nauczyciele

 

s. Antoniewicz Maria                     1992 - 1996

s. Adamczyk Elżbieta                    2003 - 2007

Bandrowska Bogusława             1998 - 2003

Barszczyk Agnieszka                     2007 - 2010, 2011 - nadal

Bielecka Agnieszka                       2004 - nadal

Bieniek Piotr                                   1978 - 1990

Boćkowska Jadwiga                     1973 - 1991

Bisiorek Urszula                             2000 - nadal

Borkowska Bernarda                     2002 - nadal

Bolechowska Maria                       1967 - 1974, 1983 - 1986

Boruta Edmund                              1962 - 1970

Boruta Eugenia                              1962 - 1970

Błaszczak Andrzej                          1973 - 1974

Buńkowski Jan                               1995 - 2000

Chmielewska Elżbieta                  1971 - 1988

Chmielewska Urszula                  1970 - nadal

Chmielewski Zenon                      1971 - 1989

Cieśla Maciej                                  2000 - 2004

Czarna Genowefa                         1978 - 1984

Czmil Kazimiera                            1962 - 2004, 2007 - 2008

Cyman Maja                                    2007 - 2008

Dziembulak Danuta                      1992 - nadal

Domin Władysława                       1974 - 1976

Dłużewska Czesława                   1968 - 1973

Dymarczyk Danuta                        1962 - 1963

Fabiś Ewa                                      1968 - 1973

Fatuła Ewa                                     2012 - 2013

Fedczyszn Janina                         1999 - 2005

Firlej-Wielgucka Izabela              2009 - 2011

ks. Florczuk Wiesław                   1997 - 1998

Fiszer Maria                                   1983 - 1985

Gawron Helana                            1969 - 2001

Gąsiorek Elżbieta                         2009 - 2010

Golisz Czesława                           1965 - 1997

Graban Andrzej                             1993 - 1994

Grabek Anna                                  2008 - 2012

Grzywna Czesława                       1986 - 1988

Hajdas Barbara                            1963 - 1978

Hanuszczak Alicja                        1998 - 2000

ks. Harasim Bogdan                    2008 - 2013

Hibner Czesława                          1963 - 2000

Hibner Izabela                                2002 - nadal

Hołowiak Bogdan                          2003 - 2004

Iwanicka Anna                                2012 - nadal

Jabłecki Zygmunt                          1983 - 1986

Jakusik Mariola                             1993 - 1994, 2006 - 2010

Janczyn Stanisława                      1986 - 1998

Jankowska Kazimiera                 1967 - 1973

Jaroszewska  Janina                  1962 - 1964

Jasiński Leon                               1994 - 2000

Jezierska Czesława                     1968 - 1977

Kaczorowska Zofia                       1970 - 2003

ks. Kaproń Artur                             2010 - 2011

Klajn Krzysztof                               1985 - 1986

Klucznik Grażyna                           1999 - nadal

Konarska Ewa                               1985 - 1986

Konarski Bronisław                      1974 - 1985

Korenik Magdalena                       2007 - nadal

Kostyszyn Aleksandra                   2011 - nadal

Kowalczyk Natalia                          1971 - 1987

Kowalczyk Roman                         1967 - 1968

Kruk Bogusława                            1999 - nadal

Krzyżanowska Maria                     1962 - 1987

Kucyk Barbara                               1970 - 1993

s. Kulik Agnieszka                         2001 - 2004

Kulas Józef                                     1970 - 1981

Kupczyńska-Kaczyńska Hanna   2005 - nadal

Kupczyńska Łucja                          1977 - 2000

Kupczyński Zygmunt                     1985 - 1988

Kurczak Kazimiera                        1982 - 1987

Kusek Bogdan                               1992 - 1992

Lemmer Agnieszka                       2006 - 2007

Letyta Maria                                    1964 - 1973

Leśniowolski Antoni                     1964 - 1966

Lewicka Marta                                2001 - nadal

Lis Maria                                         2006 - nadal

Łazarewicz Anna                           2009 - 2010

Łysyganicz-Szaban Bona            1985 - 2000

Macewicz Wanda                          1997 - 1998

Malak-Fotiadis Helena                1978 - nadal

Matuszewska Danuta                  1998 - 1999

s. Mędlewicz Agnieszka              2011 - 2013

Migała Krystyna                            1978 - 1982

Migasiewicz Arkadiusz               1993 - 1997

Mras Barbara                               1984 - 1985

Muras Regina                              1963 - 1968

s. Nadstazik Dorota                    2008 - 2009

Nawrocki Mariusz                       1987 - nadal

Nawrot Albert                               1992 - 1993

Neczaj  Alicja                               1985 - 1986

Olech Justyna                              2004 - 2011

Olszańska Józefa                        2012 - nadal

Olszewski Paweł                         2010 - 2013

Opałka Elżbieta                           1994 - 1999

Otulak Czesława                         1962 - 1965

Pacyna Krystyna                          1998 - 2001

Pauch Anna                                  1983 - nadal

Pawełko Stefania                        1963 - 1967

Pękala Maria                                2000 - nadal

Piątek Irena                                  1970 – 2002

Pietruszewski Józef                    2012 - 2013

Piróg Justyna                               1999 - nadal

Pisarski Andrzej                          1995 - 2007

Przyboś Tadeusz                        1978 - 1982

Przybysz Andrzej                         1962 - 1981

Przybysz Janina                          1962 - 2000

Rubik Krystyna                            1999 - 2004, 2006 - 2007

Rusiecka Elżbieta                      1999 - 2006

Rzepiak Irena                              1980 - 2005

Rzepiak Józef                              1981 - 1999

Rybicka-Rychlińska Renata     1991 - 1996

Sajewicz Magdalena                  2011 - nadal

Sakaluk Maria                             1977 - 1991

Salastowicz Halina                    1970 - 2013

Sienkiewicz Dorota                    1989 - nadal

Sławiński Józef                          1991 - 1996

Smolińska Anna                        1978 - 1986

Sobieska Krystyna                    1962 -1985

Socha Joanna                            2001 - nadal

Socha Karolina                          1987 - 1990

Sołtys Adam                               1974 - 1975

Spes Mirosława                        1989 - nadal

Suchecka Krystyna                   1967 - 1973

Suchodolska Urszula              2005 - 2008

Suwała Mirosław                      1985 - 1987

Sypień Bernadeta                     1981 - 1982

Świta Jerzy                                 1985 - 1987

Szczepanowska Małgorzata   1987 - nadal

Szklarz Danuta                          2005 - 2012

Szklarz Mariusz                         2000 - nadal

Szuszkiewicz Genowefa         1999 - 2004

s. Szymczak Jadwiga              2004 - 2008

Szyndler Jolanta                       1996 - 1997

Tanona Janina                         1962 - 1985

Tomaszewska Daria               2009 - 2010

ks. Trela Artur                           2007 - 2010

Ungeheuer Jan                        1989 - 1997

Wacławski Piotr                       2001 - 2002

Wasik Walentyna                    1976 - 1983

s. Węglarz Grażyna                 1990 - 1992

Więcek Ewa                             1986 - nadal

ks. Wilczyński Andrzej            1992 - 1993

Winiarska Maria                      1985 - 1989

Wiszniewska Ewa                  1973 - 1974

ks. Wojciechowicz Jan          1996 - 1997

Wołoszyn Dariusz                   2001 - 2005, 2012 - nadal

Wróbel Grażyna                      1989 - 1998, 2002 - 2009

Zaleska Maria                         1966 - 1978

Zatwarnicka Barbara             1982 - 2004

Zawadzka Bożena                  1999 - 2002

 

Pracownicy administracyjno-obsługowi

 

Berezowska Lucyna                       2005 - 2005

Borysionek Małgorzata                  2000 - 2005

Budakiewicz Jadwiga                    1987 - 2005

Burzmińska Bogusława                2000 - nadal

Germanowicz Barbara                  2003 - nadal

Głąba Barbara                                1987 - nadal

Głąba – Sawicka Joanna              2000 - nadal

Głąba Mieczysław                           2001 - 2005

Grzyb Teresa                                   1991 - nadal

Głód Irena                                         2003 - nadal

Haik Bogusława                             1985 - 2000

Harmaciej Janina                          1984 - 2013

Karbowniczek Anna                       1985 - 1997

Kałamajski Andrzej                        2001 - 2005

Kapuścińska Katarzyna                1992 - nadal

Kapuściński Zdzisław                   1990 - 1996

Kiełbowicz Teresa                          1988 - nadal

Kiwior Bożena                                 1987 - 1993

Konarska-Kalicka Agnieszka       2011 - 2012

Krawczyk Krystyna                         1976 - 2008

Miśków Wiesław                            2001 - 2004

Mosiądz Katarzyna                         1997 - 2008

Mosiewicz Regina                          1983 - 2013

Pękala Marek                                   2004 - 2005

Porczak Maria                                  1988 - nadal

Salastowicz Roman                       1990 - 1991

Sienkiewicz Henryk                        1991 - 1999

Sienkiewicz Zbigniew                    1989 - nadal

Siwak Danuta                                   2009 - nadal


Bidziński Tadeusz                          1970 - 1974

Błażewicz Bronisława                    1966 - 1970

Bartnowska Anna                           1974 - 1977

Bratko Janina                                  1971 - 1976

Butyńska Zofia                                 1974 - 1976

Burzmińska Rozalia                       1986 - 1981

Chmielewska Maria                       1871 - 1976

Dobrowolska     Aniela                  1973 - 1980

Giedrojć Irena                                  1976 - 1979

Gopska-Sywak Henryka                 1979 - 1982

Górska Zofia                                     1970 - 1977

Gromnicka Wiesława                    1972 - 1973

Janczyńska Lidia                             1974 - 1975

Karbowniczek Anna                       1977 - 1997

Karbowniczek Henryka                 1972 - 1978

Konsewicz Helena                          1977 - 1979

Kosieradzka Franciszka                 1972 - 1975

Kowalczyk Zdzisława                     1971 - 1972

Kućko Mieczysław                          1970 - 1971

Kulik Krystyna                                  1964 - 1977

Kubacki Wacław                              1990 - 1992

Kapuściska Anna                            1984 - 1991

Langner Janina                               1970 - 1977

Langner Tomasz                             1971 - 1987

Łukaszczyk Emilia                           1973 - 1975

Maksymczuk Janina                       1976 - 1980

Marciniak Zofia                                1963 - 1967

Mendus Grażyna                            1983 - 1987

Micho Salomea                              1988 - 1990

Miśków Józef                                   1986 - 1991

Osiak Stanisława                           1966 - 1974

Osuch Feliksa                                 1969 - 1971

Ożga Stefania                                  1963 - 1972

Repa Helena                                   1971 - 1975

Soboniak Alfreda                            1976 - 1984

Szymańska Helena                        1964 - 1975

Salastowicz Franciszek                 1987 - 1990

Sierżantów Jerzy                             1982 - 1983

Wałęsa Franciszek                        1967 - 1968

Wierzbicka Jadwiga                       1977 - 1980

Wołowska Grażyna                        1975 - 1976

Dyrekcja szkoły:

1962 - 1967 - dyr. Edmund Boruta, v-ce dyr. Leon Jasiński

1967 - 1971 - dyr. Edmund Boruta, v-ce dyr. Andrzej Przybysz

1971 - 1978 - dyr. Andrzej Przybysz, v-ce dyr. Natalia Kowalczyk

1978 - 1981 - dyr. Andrzej Przybysz, v-ce dyr. Stanisława Janczyn, v-ce dyr. Genowefa Czarna

1981 - 1984 - dyr. Stanisława Janczyn, v-ce dyr. Genowefa Czarna, v-ce dyr. Kazimiera Czmil

1984 - 1986 - dyr. Kazimiera Czmil, v-ce dyr. Józef Rzepiak

1986 - 2002 - dyr. Kazimiera Czmil. v-ce dyr. Irena Rzepiak

 2002 - 2005 - dyr. Mariusz Szklarz, v-ce dyr. Irena Rzepiak

 2005 - nadal - dyr. Mariusz Szklarz, v-ce dyr. Grażyna Klucznik


Odznaczenia i medale

Złoty Krzyż Zasługi:

 1. Jadwiga Boćkowska        – 1975
 2. Kazimiera Kurczak          – 1978
 3. Maria Krzyżanowska       – 1978
 4. Łucja Kupczyńska           – 1980
 5. Janina Przybysz              – 1980
 6. Piotr Bieniek                   – 1980
 7. Czesława Golisz              – 1982
 8. Kazimiera Czmil              – 1983
 9. Czesława Hibner             – 1986
 10. Zofia Kaczorowska          – 1989
 11. Helena Gawron                – 1989
 12. Mirosława Spes               – 2001
 13. Irena Rzepiak                   – 2002
 14. Urszula Chmielewska       – 2003

 

Srebrny Krzyż Zasługi

 1. Zofia Kaczorowska           – 1982
 2. Irena Rzepiak                   – 1985
 3. Dorota Sienkiewicz           – 2002
 4. Helena Malak – Fotiadis    - 2003

 

Brązowy Krzyż Zasługi

 1. Urszula Chmielewska          – 1984
 2. Małgorzata Szczepanowska – 2003
 3. Anna Pauch                        – 2005

 

Medal Komisji Edukacji Narodowej

 1. Jadwiga Boćkowska            – 1983
 2. Krystyna Migała                  – 1983
 3. Łucja Kupczyńska               – 1985
 4. Stanisława Janczyn             – 1986
 5. Zofia Kaczorowska               – 1992
 6. Elżbieta Rusiecka                – 2003
 7. Ewa Więcek                        – 2003
 8. Urszula Chmielewska           – 2004
 9. Halina Salastowicz              – 2004
 10. Irena Rzepiak                      – 2005
 11. Mirosława Spes                  – 2006
 12. Urszula Bisiorek                  – 2006
 13. Grażyna Klucznik                – 2007
 14. Justyna Piróg                      – 2008
 15. Helena Malak – Fotiadis        – 2010

 

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

 1. Barbara Głąba                    – 2008
 2. Helena Malak – Fotiadis      – 2009
 3. Halina Salastowicz             – 2009
 4. Mirosława Spes                 – 2010
 5. Maria Lis                           – 2010
 6. Anna Pauch                      – 2010
 7. Teresa Kiełbowicz              – 2010
 8. Hanna Kaczyńska              – 2012
 9. Janina Harmaciej  – 2013
 10. Bogusława Kruk – 2013
 11. Regina Mosiewicz – 2013
 12. Katarzyna Kapuścińska  - 2014
 13. Irena Głód - 2014

 

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

 1. Małgorzata Szczepanowska – 2009
 2. Teresa Grzyb                      – 2010
 3. Dorota Sienkiewicz              – 2010
 4. Grażyna Klucznik                – 2011
 5. Maria Pękala                       – 2011
 6. Ewa Więcek                        – 2012

 

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

 1. Justyna Piróg                     – 2010
 2. Mariusz Nawrocki               – 2011
 3. Bernarda Borkowska – 2013

 

Odznaka „Zasłużony dla oświaty woj. legnickiego"

 1. Janina Przybysz                – 1983
 2. Łucja Kupczyńska             – 1983
 3. Czesława Golisz                – 1983
 4. Kazimiera Kurczak             – 1983
 5. Jadwiga Boćkowska           – 1984
 6. Kazimiera Czmil                 – 1985
 7. Zofia Kaczorowska             – 1985
 8. Józef Rzepiak                    – 1986
 9. Maria Krzyżanowska          – 1987
 10. Krystyna Sobieska             – 1987
 11. Maria Sakaluk                    – 1987
 12. Halina Salastowicz             – 1987

 

Odznaka „Zasłużony dla woj. legnickiego"

 1. Łucja Kupczyńska              – 1985
 2. Czesława Golisz                 – 1985
 3. Janina Przybysz                 – 1986
 4. Krystyna Migała                  – 1986
 5. Urszula Chmielewska          – 1987
 6. Kazimiera Czmil                 – 1988
 7. Zofia Kaczorowska              – 1988
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie