Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Harmonogram imprez szkolnych oraz działań dydaktyczno- wychowawczych
 

Wydarzenie

Termin

Odpowiedzialny

/podpis/

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

wrzesień

Dyrektor szkoły,

 z-ca dyrektora,

nauczyciele

Organizacja konkursów międzyklasowych dotyczących określonych umiejętności:

k. matematyczny – p. Dziembulak

czytanie ze zrozum. – p. Kruk

k. ortograficzny – p. Spes

korzystanie z inf –p. Chmielewska

k. wiedzy i piosenki patriotycznej – p. Pękala

k. plastyczny – p. Iwanicka

Terminy zostaną określone przez odpowiedzialne osoby.

Zespół przedmiotowy

nauczycieli klas 1-3

Spotkanie z policjantem w klasach 1-3

wrzesień

p. Klucznik

p. Malak - Fotiadis

Spotkanie z policjantem w klasach 4-6

październik

p. Klucznik

p. Malak - Fotiadis

Obchody 50-lecia szkoły

 

12 października

wszyscy pracownicy, uczniowie, rada rodziców

Wybory do SU

październik

SU, p. Bisiorek

Konkurs inscenizacji twórczości Marii Konopnickiej

październik

zespół przedmiotowy

naucz. klas 1-3

Sprzątanie Świata

wrzesień

SU

Pasowanie na ucznia

listopad

p. Spes

p. Iwanicka

p. Pauch

Święto Niepodległości

listopad

p. Kruk

Zabawy andrzejkowe

listopad

wychowawcy klas 1-6

Mikołajki

grudzień

wychowawcy klas

1-6, p. Klucznik

Szkolne Jasełka

grudzień

s. Agnieszka

Wigilie klasowe

grudzień

wychowawcy klas,

Zabawy karnawałowe

styczeń

wychowawcy klas 1-6

Zimowa Spartakiada

Styczeń

zespół przedmiotowy ds. kultury fizycznej i zdrowia

Spotkanie z policjantem klasy 1-6

styczeń

p. Klucznik,

p. Malak - Fotiadis

Szkolne Walentynki

luty

SU

Międzyszkolny konkurs matematyczny

luty

Zespół przedmiotowy

matematyczno- przyrodniczy

Powitanie Wiosny

21 marca

wychowawcy klas 1-6

SU

Tradycje Świat Wielkanocnych - konkursy

marzec

p. Więcek

p. Lis

Olimpiady Języków Obcych

(j. niemiecki, j. angielski)

marzec

p. Lewicka, p. Olszańska,

p.Piróg, p. Kostyszyn

Zawitała do nas wiosna - inscenizacja dla kl. 1-3

marzec

p. Dziembulak

 

Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny

kwiecień

p. Szczepanowska

Konkurs Ortograficzno-Gramatyczny

maj

p. Pauch

Konstytucja 3- go Maja

Inscenizacja kl. 1-3

maj

p. Pękala

Pasowanie na czytelnika

 

p. Lis, p. Więcek

Majowy Festyn Trójki

maj

Dyrektor szkoły,

z-ca dyrektora,

nauczyciele, pracownicy obsługi,

rodzice

Konkurs Historyczny

czerwiec

p. Więcek

Dzień Dziecka

Klasy 1-3 Rajd pieszy

czerwiec

Zespół przedmiotowy nauczycieli klas 1-3

Dzień Dziecka klasy 4-6

czerwiec

Wychowawcy klas

"Dzień rodziny'' klasy 3

czerwiec

p. Chmielewska

p. Kruk

"Dzień rodziny'' klasy 4-6

maj

zespół przedmiotowy ds. kultury fizycznej i zdrowia

"Noc w świecie fantazji''

dla klas 4-6

czerwiec

p. Więcek

p. Lis

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

czerwiec

Dyrektor szkoły

z-ca dyr., wych. klas

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie