Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2022

Skład Samorządu Uczniowskiego:

przewodnicząca: Iga Grzesiak

z-ca przewodniczącej: Michał Kowalczyk

członkowie: Karolina Krzyśków i Julianna Cincio

Opiekun samorządu: p. Bernarda Borkowska

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnego 2021/2022.

          Samorząd Uczniowski współdziała z Dyrekcją i nauczycielami. Jego głównym celem jest zaszczepienie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. W roku szkolnym 2021/2022, udało się zrealizować wiele przedsięwzięć, które wynikały z planu pracy ustalonego na pierwszym zebraniu. Wszelkie działania i podejmowane wysiłki miały na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasu i zrobienia czegoś dla innych. Dlatego też tak ważna jest aktywna działalność członków samorządu i taką działalność widać patrząc na to, co udało się zrealizować.

          Cele Samorządu Uczniowskiego, które zostały zrealizowane w ramach wykonywanych działań przedstawiają się następująco:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów,
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw,
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami  w realizacji celów wychowawczych szkoły,  
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę  i grupę,
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów,
 •  Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

           W roku szkolnym 2021/2022r. zrealizowano wszystkie zadania wynikające            z planu pracy SU. Wszystkie zadania miały na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasu:

 • „Szczęśliwy numerek"
 • Udział w akcji „Zbieramy kasztany".
 • Zbiórka żywności i zabawek dla Ukrainy
 • Zbiórka karmy dla zwierząt
 • Przygotowanie do wyborów Młodzieżowej Rady Miasta
 • Opiniowanie dodatkowych dni wolnych w szkole
 • Pomoc i organizacja dni sportu
 • Pokaz mody i urody
 • Organizacja zabawy andrzejkowej
 • Współorganizacja Mikołajek
 • Organizacja konkursu Mam talent
 • Przygotowanie drobnych prezentów dla pensjonariuszy „Błękitnego Parasola"
 • Wykonanie bombek ręcznie robionych dla Urzędu Miasta
 • Organizacja zabawy karnawałowej
 • Przygotowanie pierwszego dnia wiosny
 • Zbieranie jajeczek (przed świętem Wielkiej Nocy)
 • Zbieranie słodyczy dla dzieci z domów dziecka (Dzień Dziecka)

Wnioski do dalszej pracy:

 • Jeszcze bardziej zachęcić i zmotywować uczniów do podejmowania działań na rzecz szkoły i klasy.
 • Spróbować „obudzić" społeczność szkolną i sprawić by byli oni bardziej otwarci na propozycje samorządu uczniowskiego.
 •  Rozbudzenie w młodzieży ich kreatywności zainspirowanie do wychodzenia z własnymi inicjatywami, propozycjami i pomysłami.
 • Wzmocnienie samodzielności, samodyscypliny i odpowiedzialności młodzieży, aby poprawić efektywność pracy na rzecz szkoły.

 

Opiekun Bernarda Borkowska, Magdalena Książek

 


Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2016

Wrześniowe wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie przyniosły następujące wyniki:

przewodnicząca: Marta Krasna

z-ca przewodniczącej: Kacper Kapral

członkowie: Marta Jadach, Laura Ziembowska, Julia Woronowicz

Opiekunowie samorządu: p. Bernarda Borkowska i p. Dorota Sienkiewicz

(szerokość: 750 / wysokość: 562)

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2015

Wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie przyniosły następujące wyniki:

przewodniczący: Oskar Wyrwał

z-ca przewodniczącego: Natalia Kamińska

członkowie: Kacper Rogowski, Oriana Kulpińska, Gracjan Fedak.

(szerokość: 750 / wysokość: 562)


Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2014

Wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie przyniosły następuące wyniki:

przewodnicząca: Weronika Bielecka

z-ca przewodniczącej: Konstancja Iwańska

członkowie: Kacper Rogowski, Marta Klimczyk, Oriana Kulpińska

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2013

25 października odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone były one kampanią wyborczą, do której zgłosili się uczniowie klas IV-VI pragnący pracować w samorządzie i reprezentować uczniów w wielu ważnych sprawach. Wszystko odbywało się z pomocą opiekuna samorządu - p. Urszuli Bisiorek. Wyniki wyborów - po przeliczeniu głosów - zostały również dzisiaj ogłoszone. W skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2013/2014 weszły: Jagoda Bielecka, Weronika Bielecka, Jagoda Jadach, Marta Zatwarnicka, Maja Łysoń i Aleksandra Kruk.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2012.

 

W ostatnich dniach odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Oficjalne ogłoszenie wyników wyborów – w dniu dzisiejszym. Komisja wyborcza po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów ogłosiła wyniki. Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2012/2013 będzie pracował w następującym składzie: Anita Smoleń, Jagoda Bielecka, Marta Zatwarnicka, Jagoda Jadach oraz Ewelina Płachta. Przewodnicząca samorządu – z największą liczbą zebranych głosów została Anita Smoleń. Samorządem opiekuje się p. Urszula Bisiorek. 

A zdjęcia z wyborów - już teraz w galerii zdjęć.


W dniu dzisiejszym odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników wyborów do Samorządu Uczniowskiego. Komisja wyborcza po przeliczeniu wszystkich 136 oddanych głosów ogłosiła wyniki. Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2011/2012 będzie pracował w następującym składzie: Jagoda Bielecka, Małgorzata Mazurkiewicz, Gabriela Przykład, Anita Smoleń, Natalia Smoleń, Kacper Wyrwał i Marta Zatwarnicka. Przewodnicząca samorządu – z największą liczbą zebranych głosów została Natalia Smoleń. Samorządem opiekuje się p. Urszula Bisiorek.

W piątek - 15 października - odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Nad całością kampanii wyborczej czuwała opiekun samorządu - p. U. Bisiorek. Do prac w samorządzie kandydowało 11 uczennic z klas IV-VI.

Skład samorządu:

przewodnicząca - Gabriela Przykład

zastępcy przewodniczącej - Natalia Kawerska i Aleksandra Kruk

członkowie - Klaudia Hołowacz, Anita Smoleń i Natalia Smoleń.

(szerokość: 750 / wysokość: 562)W dniu 13 października 2009 r. odbyły wybory do Samorządu Uczniowskiego. Spośród 12 kandydatów uczniowie wybrali 7, którzy będą tworzyli nasz szkolny samorząd.

Skład samorządu:

Przewodnicząca – Małgorzata Mazurkiewicz

z-ca przewodniczącej – Magda Czarny

członkowie samorządu – Natalia Smoleń, Tomasz Grabowiecki, Anna Osadkowska, Gabriela Przykład, Dominika Jędraszczyk

opiekun samorządu – p. Urszula Bisiorek

Rok szkolny 2008/2009

przewodniczący - Kacper Majoch

zastępca przewodniczącego - Aleksandra Fokt

protokolant - Amanda Prostek

członkowie prezydium - Aida Siniak, Joanna Gawek, Anna Osadkowska, Tomasz Grabowiecki


Wyniki konkursu na najaktywniejszą klasę w I półroczu:

I miejsce - VIa (213 pkt)

II miejsce - VIb (208 pkt)

III miejsce - Va (125 pkt)

IV miejsce - Vb (109 pkt)

V miejsce - IVa (101 pkt)

VI miejsce - IVb (87 pkt)Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły za najwyższą średnią (I półrocze) otrzymała klasa IVa (średnia 4,44)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie