Aktualności

Stypendium szkolne na rok 2012/2013.
W dniach 1 - 15 września 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnowie w pok. nr 9 można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013. Stypendium przysługuje uczniowi, w rodzinie którego dochód netto na jedną osobę w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 351 zł. Druki wniosków do pobrania w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 lub Urzędzie Miejskim w Chojnowie, pok. nr 5 w godz. 8-15. Do wniosku należy dołączyć postanowienie dyrektora szkoły. Forma przyznawania stypendium: a) częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza realizowane w szkole w ramach plany nauczania – po przedstawieniu przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających poniesienie określonych wydatków (oryginały imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych) b) częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą – po przedstawieniu przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających poniesienie określonych wydatków (oryginały imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych) c) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnych, w tym zakup podręczników i innych pomocy edukacyjnych – po przedstawieniu przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających poniesienie określonych wydatków (oryginały imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych) d) częściowe lub całkowite pokrycie kosztów wynikających z pobierania nauki poza miejscem zamieszkania – dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów – po przedstawieniu przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających poniesienie określonych wydatków (oryginały imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych) d) świadczenie pieniężne – tylko w przypadku, gdy Burmistrz Miasta Chojnowa uzna, że udzielenie świadczenia w poprzednich formach jest niemożliwe lub w przypadku słuchaczy kolegiów – niecelowe.
data publikacji: 2012-08-17 10:47
 
Zakończenie roku szkolnego 2011/2012
29 czerwca wpierw w gościnnej sali chojnowskiego MOKSiRu, a potem w szkole zakończyliśmy rok szkolny 2011/2012. Wręczanie nagród, kwiaty, świadectwa, nagrody specjalne, życzenia, łzy - to wrażenia z tego dnia.
data publikacji: 2012-06-30 22:27
 
Autoportret klas VI
Klasy VI pod opieką p. Grażyny Klucznik zaprezentowały siebie w pracach plastycznych "Autoportret". Nawet bez opisów łatwo można by było odnaleźć odpowiednie osoby.
data publikacji: 2012-06-30 22:23
 
Wycieczka klas II i III
Obydwie klasy II oraz klasa IIIa odwiedziła dziś Indian. No może nie całkiem prawdziwych. Wioska indiańska w Ostaszowie przygotowała dla dzieci wiele atrakcji.
data publikacji: 2012-06-27 22:41
 
Wycieczka klas V i VI
W dniu 22.06.2012r. klasa 5b wraz z klasą 6a wybrały się na wycieczkę do Lubiąża, Środy Śląskiej oraz na sam szczyt góry Ślęży. W Lubiążu zwiedzili klasztor, który jest w obecnym czasie remontowany, ale i tak zadziwia swoim wnętrzem, w Środzie Śląskiej zajrzeli do muzeum, w którym obejrzeli skarb średzki i dowiedzieli się trochę o ludziach i ich przeszłości. A na samym szczycie góry Ślęży obejrzeli krajobraz, który zapierał dech w piersiach oraz zaszli do sklepu z pamiątkami. Po zwiedzeniu planowanej trasy mogli wracać do domu, lecz czekała ich jeszcze jedna niespodzianka, a mianowicie postój w Mc'Donaldzie. Gdy wszyscy zjedli ze smakiem, nic już nie stało im na przeszkodzie i mogli wrócić spokojnie do domu. Reporterka – Anita Smoleń (tekst i zdjęcia)
data publikacji: 2012-06-25 23:52
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211  | 212  | 213  | 214  | 215  | 216  | 217  | 218  | 219  | 220  | 221  | 222  | 223  | 224  | 225  | 226  | 227  | 228  | 229  | 230  | 231  | 232  | 233  | 234  | 235  | 236  | 237  | 238  | 239  | 240  | 241  | 242  | 243  | 244  | 245  | 246  | 247  | 248  | 249  | 250  | 251  | 252  | 253  | 254  | 255  | 256  | 257  | 258  | 259  | 260  | 261  | 262  | 263  | 264  | 265  | 266  | 267  | 268  | 269  | 270  | 271  | 272  | 273  | 274  | 275  | 276  | 277  | 278  | 279  | 280  | 281  | 282  | 283  | 284  | 285  | 286  | 287  | 288  | 289  | 290  | 291  | 292  | 293  | 294  | 295  | 296  | 297  | 298  | 299  | 300  | 301  | 302  | 303  | 304  | 305  | 306  | 307  | 308  | 309 | 310  | 311  | 312  | 313  | 314  | 315  | 316  | 317  | 318  | 319  | 320  | 321  | 322  | 323  | 324  | 325  | 326  | 327  | 328  | 329  | 330  | 331  | 332  | 333  | 334  | 335  | 336  | 337  | 338  | 339  | 340  | 341  | 342  | 343  | 344  | 345  | 346  | 347  | 348  | 349  | 350  | 351  | 352  | 353  | 354  | 355  | 356  | 357  | 358  | 359  | 360  | 361  | 362  | 363  | 364  | 365  | 366  | 367  | 368  | 369  | 370  | 371  | 372  | 373  | 374  | 375  | 376  | 377  | 378  | 379  | 380  | 381  | 382  | 383  | 384  | 385  | 386  | 387  | 388  | 389  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie