Aktualności

Informacja nt. stypendium szkolnego.
Informacja dla uczniów szkół podstawowych, zamieszkałych na terenie miasta Chojnowa, którzy zamierzają się ubiegać o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017. W dniach od 1 do 15 września br. W Urzędzie Miejskim w Chojnowie, pok. nr 9 można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 wraz z wmaganymi załącznikami . Pomoc materialna o charakterze socjalnym ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin. Przysługuje on uczniom zamieszkałym na terenie miasta Chojnowa, w rodzinie których dochód netto na jedną osobę w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku nie przekracza kryterium dochodowego zgodnie z ustawa o pomocy społecznej, tj. 514 zł. Wnioski składane są w urzędzie miejskim po uzyskaniu pozytywnej decyzji od dyrektora szkoły. Formy przyznawana stypendium: a) częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania – po przedstawieniu przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających poniesienie określonych wydatków (oryginały imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych) b) częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą – po przedstawieniu przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających poniesienie określonych wydatków (oryginały imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych) c) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym zakup podręczników i innych pomocy edukacyjnych – realizowane w szczególności za pośrednictwem macierzystych szkół poprzez dokonanie przez nie zakupu podręczników i innych pomocy edukacyjnych wskazanych przez ucznia i zaakceptowanych przez jego wychowawcę (faktura lub rachunek powinien zawierać: imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica ucznia lub opiekuna prawnego, pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne”. Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis) d) świadczenia pieniężne – tylko w przypadku, gdy Burmistrz Miasta Chojnowa uzna, że udzielenie świadczenia w poprzednich formach jest niemożliwe lub w przypadku słuchaczy kolegiów – niecelowe. Druki wniosków do pobrania od dn. 16.08.2016 r. w macierzystych szkołach (teren Chojnowa) oraz w Urzędzie Miejskim w Chojnowie, pok. nr 5 (parter) w godz. 8.00-15.00. Dla uczniów z terenu gminy wnioski są do pobrania w urzędzie gminy.
data publikacji: 2016-08-19 13:25
 
Wyprawka szkolna - informacja.
19 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów oraz uchwała Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna". Poniżej pełna treść komunikatu kuratora oświaty. https://sp3chojnow.edupage.org/files/Wyprawka_szkolna_pismo.pdf
data publikacji: 2016-08-10 10:39
 
Dzień rodziny w klasie Ic.
Uczniowie klasy Ic spotkali się 23 czerwca, po południu ze swoimi Rodzicami na uroczystym Dniu Rodziny, w trakcie którego pięknie recytowali wiersze, śpiewali piosenki z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca, a także wręczyli Gościom własnoręcznie wykonane prezenty. Po uroczystości miał miejsce słodki poczęstunek, a po nim wszyscy udali się do swoich domów, aby kibicować naszej Reprezentacji. Patrycja Olejnik
data publikacji: 2016-06-28 20:52
 
Orły Trójki 2016.
Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w sali chojnowskiego Domu Kultury wręczone zostały również statuetki oraz cenne nagrody rzeczowe dla uczniów szczególnie wyróżniających się w działalności na forum szkoły oraz poza nią. Laureatami tegorocznych Orłów Trójki zostali: Gracjan Fedak, Natalia Moskwa, Karolina Czerniawska, Grzegorz Bojczuk, Kacper Rogowski i Wiktor Zapłata. Gratulacje dla wyróżnionych.
data publikacji: 2016-06-27 00:05
 
Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 - cz. II
Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 - cz. II zdjęć.
data publikacji: 2016-06-27 00:04
 
1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211  | 212  | 213  | 214  | 215  | 216  | 217  | 218  | 219  | 220  | 221  | 222  | 223  | 224  | 225  | 226  | 227  | 228  | 229  | 230  | 231  | 232  | 233  | 234  | 235  | 236  | 237  | 238  | 239  | 240  | 241  | 242  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie